• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622300
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Spesialkonsulent med erfaringskompetanse

Offentlig forvaltning

Helseetaten har som oppgave å legge til rette for systematisk involvering av innbyggere i utvikling av tjenester og tilbud, jf. strategi for psykisk helse og oppdrag i tildelingsbrev. Utvikling av gode tiltak og tjenester for innbyggere med rus og psykiske helseproblemer er et viktig område. Kommunen trenger å styrke innbyggerinvolveringen i fag- plan- og tjenesteutvikling for denne målgruppen, slik at de kan medvirke til å skape bedre og mer treffsikre tjenester.


Helseetaten har allerede etablert Erfaringsskolen som gir et grunnlag for å jobbe som erfaringskonsulent i Oslos psykiske helse- og rustjenester. Det er nylig igangsatt to prosjekter med økonomisk støtte fra Statsforvalteren som skal sees i sammenheng med systematisk innbyggerinvolvering og Erfaringsskolen.

Vi søker nå etter en spesialkonsulent med erfaringskompetanse som sammen med en prosjektleder skal bidra til å realisere de to prosjektene. Prosjektet har en varighet til juni 2023, med mulighet for forlengelse gitt finansiering.

Det ene prosjektet tar sikte på å utvikle metoder som inkluderer brukere i lokal tjenesteutvikling innen psykisk helse og rustjenester. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med bydelene, og målet for prosjektet er å utvikle gode metoder for innbyggerinvolvering, skape arenaer for samskapning og identifisere hva brukerne mener er gode tjenester. 

Det andre prosjektet har som mål og utvikle og pilotere et dagfolkehøgskoletilbud for innbyggere med alvorlige psykiske helseutfordringer som er ute av jobb og utdanning. Tiltaket utvikles i samarbeid med Erfaringsskolen i Oslo og innbyggere med erfaringskunnskap. Det skal tas i bruk sosialpedagogiske virkemidler, og fokuset er tilpasset undervisning, ikke behandling.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i planlegging og gjennomføring av de to prosjektene
 • Utføre arbeid og oppgaver i samsvar med prosjektenes mål og planer
 • Gi råd og veiledning til bydeler og andre aktører
 • Være samarbeidspartner i bydelenes lokale utviklingsarbeid tilknyttet prosjektet, inkl. følge opp bydelene mht deres mål, tiltak og strategier
 • Drive informasjonsarbeid om prosjektene og sikre at mål og resultater gjøres kjent
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Egenerfaring med psykisk helse- og/eller rusarbeid
 • Kjennskap til, og helst erfaring med innbyggerinvolvering og medvirkningsprosesser
 • Det er ønskelig at du er godt kjent med erfaringskonsulentrollen
 • Gode formidlingsevner, muntlig og skriftlig
 • Helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn er en fordel (dobbeltkompetanse)
 • Erfaring fra utviklingsarbeid/prosjektarbeid er en fordel
 • Kjennskap til Oslo kommune og bydelene er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for brukergruppen
 • Ønske om å bruke egenerfaringen til å påvirke tjenestene i Oslo kommune
 • Evne til å skape gode resultater sammen med andre og gjennomføre planer
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid 
 • Engasjerte og dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse 
 • Mulighet for samarbeid og tverrfaglighet 
 • Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter 
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring 
 • Lønn etter avtale og Oslo kommunes regulativ 
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din lønn til pensjonsinnskudd 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622300
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune