Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Spesialkonsulent innen psykisk helse

Offentlig forvaltning

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Folkehelse- og omsorgsavdelingen har ansvar for utvikling og implementering av strategier og handlingsplaner innen det psykiske helsefeltet. Avdelingen arbeider med kompetanse- og tjenesteutvikling basert på føringene i En psykt bra by – strategi for psykisk helse i Oslo, analysearbeid, FoU arbeid, rådgivning og støtte for helse- og omsorgstjenester for innbyggerne 0–100 år og systematisk folkehelsearbeid. 

Sentrale mål i strategien En psykt bra by er at færre innbyggere får psykiske helseutfordringer, at brukere av tjenestene får et bredt og helhetlig tjenestetilbud i tråd med deres behov, og at kompetansen og kvaliteten i det psykiske helsearbeidet i bydeler og de byomfattende tjenestene styrkes i tråd med kunnskapsbaserte praksiser. Godt samarbeid med bydeler, øvrige kommunale etater, spesialisthelsetjenesten, FOU miljø, innbyggere og frivillighetssektoren mv. er derfor av stor betydning. 

I etterkant av pandemien er det en rekke satsinger som skal følges opp og realiseres, eksempelvis satsing innen selvmordsforebygging og selvskading, alvorlig psykisk syke, vold i nære relasjoner, implementering av  overordnet standard for pårørendesamarbeid. Helsefellesskap er et viktig virkemiddel for å sikre gode tjenester til innbyggerne, et av satsningsområdene for 2022 er barn og unge med langvarig behov for helsehjelp. 

Vi søker nå etter en engasjert, faglig dyktig og selvstendig medarbeider med god og allsidig oversikt og kompetanse innen psykisk helse feltet.                              Du blir del av et spennende tverrfaglig miljø i Helseetaten som består av fagpersoner, erfaringskonsulenter og ledere. Vi håper å få deg på laget vårt!

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra inn i utvikling og implementering av strategier og handlingsplaner
 • Samhandle med bydeler og etater, spesialisthelsetjenesten, FoU-miljø, frivillig sektor og helsemyndigheter
 • Legge til rette for systematisk involvering av innbyggere i utvikling av tjenester og tilbud
 • Skrive fagtekster til bruk i kunnskapsgrunnlag, nettsider, rapporter, strategier, notater mv
 • Representere Helseetaten i relevante programmer/fagråd, utvalg, sammenhenger, holde presentasjoner
 • Bidra i videreutvikling og digitalisering av arbeidsområdene
 • Delta i øvrige oppgaver i Folkehelse- og omsorgsavdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Fullført mastergrad innen psykisk helse er en fordel. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God kjennskap til, og engasjement for psykisk helsearbeid generelt, særlig i kommunen - men også i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode datakunnskaper

Kvalifikasjoner som er en fordel

 • Kjennskap til Oslo kommune som organisasjon, herunder god forståelse for grenseflater mellom fag og politikk
 • Erfaring innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Erfaring med brukermedvirkning og aktørinvolvering 
 • Erfaring fra prosjekt- og implementeringsarbeid i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med digitalisering og utvikling av tjenester

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evner å ta ansvar og initiativ
 • God rolleforståelse
 • Evner å involvere og bygge relasjoner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evner å prioritere og levere oppdrag med korte tidsfrister
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 

 • En faglig stimulerende arbeidshverdag med engasjerte og dyktige kollegaer med ulik fagbakgrunn i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftsidrettslag
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Lønn etter kvalifikasjoner og Oslo kommunes regulativ
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 prosent av din lønn til pensjonsinnskudd