Ledig stilling

Oslo kommune

Spesialkonsulent innen forebygging av selvmord og selvskading

Offentlig forvaltning

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet, og målgruppe er innbyggere i alle aldre. Folkehelse- og omsorgsavdelingen har blant annet har ansvar for utvikling og implementering av strategier og handlingsplaner innen det psykiske helsefeltet. Vi arbeider også med kompetanse- og tjenesteutvikling og samarbeider bredt med bydeler, øvrige kommunale etater, spesialisthelsetjenesten, FOU miljø, innbyggere og frivillighetssektoren.  

Pandemien har påført innbyggerne i byen store påkjenninger og kunnskapen om psykologisk førstehjelp og psykologiske reaksjoner er viktig, også utover de tradisjonelle psykisk helsetjenestene. Aktørene i det selvmordsforebyggende arbeidet i Oslo melder om stor pågang. Helseetaten har fått i oppdrag å utvikle et kompetanse program som kan imøtekomme bydelenes behov for kompetansehevende tiltak for å forebygge selvskading, selvmord og for å følge opp de etterlatte etter selvmord.  

Arbeidet skal sees i sammenheng med Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 og nylig igangsatt arbeid for utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading i Oslo. 

Vi søker nå etter en engasjert og faglig dyktig medarbeider med god oversikt og kompetanse innen fagfeltet psykisk helse, selvmord og selvskading.                          

Du blir del av et bredt tverrfaglig miljø i Helseetaten som består av fagpersoner, erfaringskonsulenter og ledere. Vi håper å få deg på laget vårt! 

Engasjementet har en varighet på to år.  

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å planlegge og koordinere utvikling av kompetanse program for å forebygge selvskading, selvmord og oppfølging av etterlatte etter selvmord 
 • Samarbeide med bydeler og etater, spesialisthelsetjenesten, FoU-miljø, og legge til rette for involvering av innbyggere i utvikling av kompetanseprogrammet 
 • Koordinere pilotering og uttesting av kompetanseprogrammet 
 • Bistå i utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading i Oslo 
 • Bidra i øvrige oppgaver i Folkehelse- og omsorgsavdelingen 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fullført mastergrad. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet 
 • God kjennskap til, og engasjement for psykisk helsearbeid generelt, særlig i kommunen - men også i spesialisthelsetjenesten 
 • Erfaring fra å arbeide med kompetansehevende tiltak 
 • Erfaring med brukermedvirkning og aktørinvolvering  
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 

Kvalifikasjoner som er en fordel 

 • Erfaring fra arbeid innen forebygging av selvmord og selvskading 
 • Erfaring med digitalisering og utvikling av tjenester, gode datakunnskaper 
 • Erfaring med tjenesteutvikling i komplekse organisasjoner 
 • Erfaring fra pårørendesamarbeid 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evner å involvere og bygge relasjoner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk for å oppnå resultater 
 • Evne til å møte nye utfordringer og finne fleksible løsninger 
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og engasjement 
 • God forståelse av roller og skjæringspunktet mellom fag og politikk 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En faglig stimulerende arbeidshverdag med engasjerte og dyktige kollegaer med ulik fagbakgrunn i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Lønn etter kvalifikasjoner og Oslo kommunes regulativ
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 prosent av din lønn til pensjonsinnskudd

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen.