Ledig stilling

Oslo kommune

Spesialkonsulent innen digitalisering og velferdsteknologi

Offentlig forvaltning

Spesialkonsulent - innen digitalisering og velferdsteknologi

Har du teft og interesse for teknologi?  Oslo kommune gjennomfører en betydelige satsing på digitalisering og velferdsteknologi som en integrert del av helse- og omsorgstilbudet. Bydel Nordstrand satser stort på utviklingsarbeid, og Avdeling Mestring og omsorg oppretter to nye stillinger som spesialkonsulent innen digital tjenesteutvikling direkte under nestleder. Du vil være en del av et team på fire som har hovedansvar for opplæring, implementering og videre fremdrift innen velferdsteknologi og digitale prosjekter i avdelingen. Du skal sammen med resten av teamet og seksjonene utvikle tjenester som gjør oss i stand til å møte fremtidens utfordring med aldrende befolkning i bydelen der digitalisering og teknologi vil være storsatsninger for at Nordstrands innbyggere mestrer livet i eget hjem.  

Mestring og omsorg, hjemmebaserte tjenester er opptatt av innovative løsninger for våre innbyggere og medarbeidere for at alle skal oppleve mening, mestring og mot.  Vi er en framoverlent avdeling som har mange baller i lufta, og trenger nytenkende, utforskende og løsningsorienterte personer som har mye å bidra med i et innovativt miljø. Stillingene vil være både på systemnivå, men også kunne rykke ut hvis nødvendig i hjemmet til brukere. Vi satser på og styrke satsningen på Velferdsteknologi innenfor alle virksomhetene i Mestring og omsorg. Vi ønsker at mestringsarbeid og Velferdsteknologi skal være to sider av samme sak. Vi arbeider for å utvikle tjenestene i samarbeid med innbyggerne, og for at innbyggernes egne ressurser, og målsetninger skal være førende for de tjenestene vi gir.  Du skal arbeide etter et mandat som gir muligheter til å skape morgendagens brukeropplevelser, og digitale løsninger innenfor mestring og helse.  Løsninger vi jobber med i dag er eksempelvis elektroniske medisindispensere, digitalt tilsyn (sensorteknologi), GPS-sporing, trygghetsalarmer, Elise og Globus. Avdeling Mestring og omsorg skal også høsten 2022 starte opp med sosial trygghetsteknologi/KOMP. I tillegg starter avdelingen opp med digital avstandsoppfølging i 2023. Vi jobber ut i fra innbyggernes behov og videre tjenesteutvikling og prosjekter som vil komme fortløpende. 

Vi trenger deg som har teknisk kompetanse og interesse for digitalisering og nyutvikling av offentlige tjenester. Du må være interessert i nye tekniske løsninger og like  å arbeide med mennesker i endring. Nå har du mulighet til å være en del av ett nytt team som skal jobbe med tjenesteutvikling, digitalisering og prosjektledelse for Avdeling Mestring og omsorg i Bydel Nordstrand. Du er god på relasjoner samt å bygge nettverk internt og eksternt.

Stillingen krever stor grad av selvstendighet og personlig egnethet vil vektlegges.

Har du lyst til å bidra i dette viktige arbeidet og få en utfordrende og spennende hverdag? Da håper vi du søker!

Det er fint om du spesifiserer i søknaden hvordan du oppfyller kvalifikasjonskravene i utlysningen, og hvorfor du ønsker deg denne jobben. Intervjuer starter i uke 41.

Arbeidsoppgaver:

Du jobber med drift knyttet til digitalisering og velferdsteknologiske løsninger som eksisterer i dag, og det som vil komme i tiden fremover. 

Du har ansvar for implementering av velferdsteknologiske løsninger i tjenesten.

Du vil bidra til utarbeidelse av gode forvaltningsrutiner og løsnings dokumentasjon

Du er pådriver for innføring av ny teknologi

Du er i tett samarbeid med medarbeidere, ledere, brukere og pårørende

Du vil være representant for bydelen med eksterne samarbeidspartnere

Du etablerer nødvendige prosesser og strukturer for at vi skal lykkes med satsningen. 

Du gjennomfører risiko og sikkerhetsanalyser i aktuelle prosjekter

Du vil være superbruker i flere av våre digitale plattformer og programmer

Du vil sikre at helsepersonell i avdelingen har kompetanse og ferdigheter innen velferdsteknologi og andre digitale flater som skal brukes. Kurs og veiledning til medarbeidere, brukere og pårørende vil være sentrale aktiviteter i stillingen.

Du er med på å realisere virksomhetens strategiske mål og rapporterer ift drift og prosjektporteføljen.

Kvalifikasjoner:

3 årig høyskole helsefaglig utdannelse med minst 2 års erfaring fra hjemmetjenester

Videreutdanning innen velferdsteknologi/innovasjon

Erfaring med relevant metodikk og implementering av digitale prosjekter/velferdsteknologi i primærhelsetjenesten  

Bred digital kompetanse og god systemforståelse herunder kunnskap om trygg og kritisk bruk av digitale verktøy

God forståelse for muligheter innfor digitalisering

Ønskelig med prosjektkompetanse og kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet, inkludert risiko og sikkerhetsanalyse (ROS)

Høy relasjonell kompetanse

Du behersker norsk skriftlig og muntlig på høyere nivå (C1). Skriftlig og muntlig fremstillingsevne vektlegges.

Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

Du evner å motivere og skape et godt arbeidsmiljø rundt deg

Du har stor faglig og personlig integritet 

Teamet innen digitalisering og velferdsteknologi er i en tidlig fase, så du må tåle, og kanskje til og med like, at ikke alle oppgaver er definert. 

Vi skal lage og lære mye nytt, så vi ser etter deg som er løsningsorientert, positiv og selvstendig 

Vi ser etter deg som er engasjert og inkluderende som er engasjert for teknologien og evner å se det store bildet 

Du er analytisk og strukturert og har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Personlig egnethet for stillingen vektlegges. 

Vi tilbyr:

Spennende arbeid som bidrar til at kommunens ansatte og innbyggere blir ivaretatt på en god måte

En spennende og allsidig jobb med stor påvirkningsmulighet innenfor digitaliseringen av helsefeltet

Hyggelig arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer

Fleksitidsavtale. Noe kveldsarbeid må påregnes.

Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger via Oslo pensjonsforsikring

Rask tiltredelse

Bedriftsrabatt på SATS treningssenter

Personalhytter på Beitostølen

Lønnstrinn 43 (utgjør 624.100 kr per år i en 100 % stilling).