Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialkonsulent - Administrasjon / Pasientreiseoperatør

Offentlig forvaltning

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Pasientreise- og syketransportavdelingen er en del av Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus. Seksjon Pasientreisekontor har ansvar for mottak, bestilling, kontroll, opplæring og koordinering av pasientreiser i Oslo, tidligere Akershus og Glåmdalen.

Det lyses ut to  faste stillinger i stillingsprosent på 100% og 75%. Gjennomsnittlig arbeidstid: 37,5 t/30 t pr uke. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaver: Telefonisk/elektronisk mottak, koordinering av pasientreiseoppdrag og oppfølging av at rekvirerte reiser er i henhold til pasientreiseforskriften.    

Pasientreisekontoret mottar en del generelle henvendelser om pasientreiser og de ansatte må således tilegne seg god kjennskap til regelverket for pasientreiser for henvendelser pr telefon og opplæring av behandlere som rekvirerer elektronisk.
Koordinering av pasientreiser innenfor- og ut av Oslo/tidligere Akershus, samt Glåmdalen. Med dette mener vi å samordne transportoppdrag for mer effektiv ressursbruk. Dette skjer ved bruk av helsebiler/busser/drosjer som skal transportere pasienter til/fra behandling innenfor og ut av vårt ansvarsområde. 

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg med videregående skole eller tilsvarende. Realkompetanse kan vurderes opp mot formell kompetanse. Erfaring fra kundebehandling/callsenter, transportplanlegging og generell kontorfaglig erfaring vil være en fordel. Være trygg på arbeid med data og du må like å bruke telefonen som arbeidsverktøy. 

Personlige egenskaper:

 • Endringsvillig og fleksibel
 • Nøyaktighet, pålitelighet og strukturert
 • Har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • God teamspiller
 • God formuleringsevne, har evne til å formidle enkle og vanskelige budskap på en god og tydelig måte
 • Motivasjon, humør og godt aktivitetsnivå
 • Du må like å kommunisere på telefon  

Vi tilbyr:

 • Lønn etter fast sats.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.