Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Spesialkonsulent

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og legger vekt på sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjoner om å være best på vårt fagfelt i Norge. Vi har et stort og bredt fagmiljø, og tilbyr kurs og kompetanseheving på tvers av seksjonene våre.  

Vårt arbeid er forankret i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i veilederen "God helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Avlastningstjenesten gir avlastningsopphold til barn og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er primært for å avlaste pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Avlastning utføres etter individuelle vedtak, men omfang fra noen timer i uken til mer omfattende ordninger. Avlastningen gis i institusjon, i tillegg til avlastning i hjemmet, privat avlastning og kjøpte tjenester. 

Vi søker nå etter en dyktig Spesialkonsulent! 

Din arbeidsdag vil innebære ansvar for utarbeidelse av arbeidsplaner, daglig oppfølging av vaktbok, arbeid med rekruttering og ansettelser. Du vil også, som koordinator, følge opp oppgaver gitt i ansvarsgrupper.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor fra helse- og sosialfag
 • Kompetanse om avlastning og målgruppen barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser
 • Kompetanse og Gerica og Visma er en fordel
 • Ønskelig med lang erfaring i GatPro, utarbeidelse av arbeidsplaner, oppdekning i vaktbok
 • Erfaring med pårørendesamarbeid er ønskelig
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid er ønskelig 
 • Erfaring med fag- og kvalitetsutvikling knyttet opp imot oppstart av nye tjenester er ønskelig 
 • Førerkort klasse B, automat og manuelt gir
 • Gode IT-kunnskaper, også ønskelig med interesse/erfaring innen mestringsteknologi
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om Bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig
 • Gyldig politiattest, ikke eldre enn tre måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
 • Vi ber om at HPR-nummer oppgis i søknadsteksten

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert 
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempo  
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med tjenestemottakere, pårørende og kolleger 
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team 
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Fleksibel og se helheten 

Vi tilbyr:

 • Et bra fagmiljø med masse kompetanse som er i kontinuerlig utvikling 
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor 
 • Opplæring og veiledning
 • Muligheter for relevant grunn- og videreutdanning
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeid 37,5 timer pr. uke, dagtid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer
 • God pensjons- og forsikringsordning inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen

Er du nyutdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss. 

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss.