• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4326641
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Spesialkonsulent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet mottak og mestring  er ett av fire enheter i
avdeling mestring og helse og er bydelens «en vei inn» for helse- og omsorgstjenester. Raske avklaringer av behov og eventuell videreformidling i tjenestekjeden gjøres i enhet mottak og mestring.

Vi søker en saksbehandler som er positiv og endringsvillig og som kan bidra inn med erfaring og kompetanse innenfor helse og omsorgsfeltet og som kan se sammenhengen mellom brukernes behov, ressursutnyttelse, økonomi og kvalitet. For oss er det viktig å utvikle tjenester hvor vi finner gode løsninger i felleskap. Vi tilstreber at bydelens innbyggere skal motta likeverdige tjenester og de skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi skal tilby tjenester med bruker i fokus som gir mulighet for mestring i eget liv. Utvikling og tjenesteyting skal skje gjennom tverrfaglig samhandling hvor brukermedvirkning og kunnskapsbasert praksis skal være i fokus. Vi er i kontinuerlig utvikling, og det forventes derfor en stor fleksibilitet og deltakelse i endringsarbeid hos ansatte. Enheten har nylig flyttet inn i Oslos flotteste bydelshus.

I team forvaltning ligger et omfattende forvaltningsansvar av. div. helse- og omsorgstjenester til barn, unge og voksne  med ulike funksjonsnedsettelser. Saksbehandling vil omfatte blant annet praktisk bistand og opplæring, bolig med bemanning, omsorgsstønad, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, dagtilbud og avlastning.  

Arbeidsoppgaver:

Følge opp og veilede barn, deres familie og voksne med store og sammensatte behov 

Fatte vedtak etter gjeldende lovverk, og følge disse opp 

Sikre og ivareta muntlig og skriftlig informasjonsflyt mellom forvaltning, tjeneste, brukere og  pårørende 

Delta i tverrfaglig samarbeid og bidra til koordinering mellom tjenestesteder og - nivå 

Koordineringsansvar for brukere med behov for individuell plan og  koordinerte tjenester i bydel 

 

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier 

Bred erfaring fra fagområdet habilitering og rehabilitering, og arbeid med personer med utviklingsforstyrrelser  

Kunnskap om lover, forskrifter, faglige retningslinjer og veiledere som regulerer forvaltning og tjenester innen fagområdet 

Kompetanse og erfaring med forvaltning/ saksbehandling innen fagområdet 

Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Erfaring med veiledning av brukere, pårørende og medarbeidere innen fagområdet 

Erfaring med arbeid med individuell plan og koordinering av tjenester 

Endrings- og samarbeidskompetanse

Personlige egenskaper:

Du liker å jobbe i team, dele din kunnskap med dine kolleger, men samtidig er ydmyk for andres kompetanse og er i stand til å nyttiggjøre deg denne.

Du må være trygg på deg selv, da hverdagen kan være tøff der en jobber etter politiske vedtatte rammer, forventninger fra brukere og pårørende, tilsynsmyndigheter og ledelse. Du må kunne jobbe selvstendig, være strukturert og ansvarsbevisst, samtidig fungere i et team med kollegaer som er avhengig av tett samarbeid.

God evne til relasjonsbygging i møtet med brukere, pårørende og kolleger.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø
Lønnsplassering i lønnstrinn 42 (kr 590 600,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ. 
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Fleksibel arbeidstid (Oslo kommunes fleksitidavtale)
Personalhytte på Trysil
Treningsavtale med Sats
Tiltredelse etter avtale
 

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4326641
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune