Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Spesialistkandidat i pedodonti

Offentlig forvaltning

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) er ett av totalt fem regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og er lokalisert i Teknobyen i Trondheim. Senteret er organisert som et fylkeskommunalt foretak eid av Trøndelag fylkeskommune. Kompetansesentrenes samfunnsoppdrag er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten; for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.

Lov om tannhelsetjenesten pålegger fylkeskommunen å sørge for at spesialisttannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen. Det er om få år behov for nyrekruttering/nyetablering av pedodontist i Trøndelag.

Universitetet i Oslo har i en ekstrautlysning, lyst ut to utdanningsplasser for kandidater til spesialistutdanning i pedodonti. Studiet starter august 2023 og opptaksprosessen begynner senhøsten 2022 med søknadsfrist 30. desember 2022.

Det er vanligvis mange søkere til få studieplasser. For å ivareta samfunnsmessige hensyn, dvs. å sikre geografisk fordeling av spesialister, får søkere med distriktstilknytning tilleggspoeng ved vurdering for opptak. For å få dette, må søkerne ha avtale med fylkestannlege eller regionalt odontologisk kompetansesenter om å arbeide i regionen etter fullført studium.

Kompetansesenteret Tannhelse Midt FKF (TkMidt) søker nå kandidat som kan være aktuell for slik avtale.

     

Arbeidsoppgaver:

Fulltidsstudier i 3 år ved Det odontologiske fakultet i Oslo, med mulighet for desentralisert praksis ved TkMidt.
2 års bindingstid med arbeidssted TkMidt etter fullført spesialistutdanning.

Kvalifikasjoner:

Bestått odontologisk grunnutdanning og norsk autorisasjon som tannlege.
Inneha minst 2 års fulltids allmennpraksis som tannlege i offentlig eller privat virksomhet i et nordisk land.
Politiattest iht. Lov om Helsepersonell §20a.
Språk: Norsk/skandinavisk og engelsk.
Ha intensjon om å arbeide som pedodontist i Trøndelag etter fullført spesialistutdanning.
Det vil være en fordel å kunne dokumentere spesielle kvalifikasjoner, som særlig relevant praksis, kurs, forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har:
Gode faglige kvalifikasjoner
Genuin interesse for faget
Motivasjon for studiet og for en yrkeskarriere i Trøndelag
Gjennomføringsevne
God formidlingsevne
Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og vurdering for tilbud om:

Avtale med TkMidt om lønn under utdanning mot 2 års fulltids bindingstid etter fullført utdanning.
Inngåelse av avtale forutsetter tilskudd gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordninger, opptak til spesialistutdanningen og 2 års fulltids bindingstid med TkMidt etter fullført utdanning.

Det forutsettes ath studiet fullføres. I andre tilfeller kan utbetalt lønn helt eller delvis bli krevd tilbakebetalt.
Inngåelse av avtale innebærer 2 års bindingstid etter fullført spesialisering.

Lønn etter Helsedirektoratets norm for tannleger under spesialisering.
Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.