Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Spesialistkandidat i endodonti

Offentlig forvaltning

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) er ett av totalt fem regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og er lokalisert i Teknobyen i Trondheim. Senteret er organisert som et fylkeskommunalt foretak eid av Trøndelag fylkeskommune. Kompetansesentrenes samfunnsoppdrag er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten; for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling. 

Lov om tannhelsetjenesten pålegger fylkeskommunen å sørge for at spesialisttannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen. Det er om få år behov for nyrekruttering/nyetablering av endodontist i Trøndelag.

Universitetene i Bergen og Oslo tar opp nye kandidater til spesialistutdanning i endodonti. Se NTFs Tidende nr 6 s 604 og universitetenes/fakultetenes hjemmesider. Studiet starter høsten 2023 og opptaksprosessen begynner høsten 2022 med søknadsfrist 10. september 2022.

Det er vanligvis mange søkere til få studieplasser. For å ivareta samfunnsmessige hensyn, dvs å sikre geografisk fordeling av spesialister, får søkere med distriktstilknytning tilleggspoeng ved vurdering for opptak. For å få dette, må søkerne ha avtale med fylkestannlege eller regionalt odontologisk kompetansesenter om å arbeide i regionen etter fullført studium. 

Kompetansesenteret Tannhelse Midt FKF (TkMidt) søker nå kandidat som kan være aktuell for slik avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Fulltidsstudier i 3 år ved Universitetet i Bergen eller Oslo, med mulighet for desentralisert praksis ved TkMidt.
 • 2 års bindingstid med arbeidssted TkMidt etter fullført spesialistutdanning.

Kvalifikasjoner:

 • Bestått odontologisk grunnutdanning og norsk autorisasjon som tannlege.
 • Inneha minst 2 års fulltids allmennpraksis som tannlege i offentlig eller privat virksomhet i et nordisk land.
 • Politiattest i hht Lov om Helsepersonell §20a.
 • Språk: Norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Ha intensjon om å arbeide som endodontist i Trøndelag etter fullført spesialistutdanning.
 • Det vil være en fordel å kunne dokumentere spesielle kvalifikasjoner, som særlig relevant praksis, kurs, forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har:

 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Genuin interesse for faget
 • Motivasjon for studiet og for en yrkeskarriere i Trøndelag
 • Gjennomføringsevne
 • God formidlingsevne
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og vurdering for tilbud om:

 • Avtale med TkMidt om lønn under utdanning mot 2 års fulltids bindingstid etter fullført utdanning.
 • Inngåelse av avtale forutsetter tilskudd gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordninger, opptak til spesialistutdanningen og 2 års fulltids bindingstid med TkMidt etter fullført utdanning.

Det forutsettes at studiet fullføres. I andre tilfeller kan utbetalt lønn helt eller delvis bli krevd tilbakebetalt.

Inngåelse av avtale innebærer 2 års bindingstid etter fullført spesialisering.