Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialist i Psykiatri/Overlege

Offentlig forvaltning

FACT Sør-Østerdal søker Legespesialist i psykiatri i 50% fast stilling.
 
Vi søker en ny medarbeider som har drivkraft for å være med på å utvikle en ny tjeneste for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.
 
FACT Sør-Østerdal er et tverrfaglig sammensatt team som samhandler på tvers av kommuner, tjenester og forvaltningsnivå. Teamet er etablert som et prosjekt og er inne i sitt første år med mål om å implementeres i varig drift fra september 2025/26. Prosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, DPS Elverum- Hamar og kommunene Elverum, Trysil, Åmot og NAV.
 
Teamet er organisatorisk tilknyttet Ambulant Akuttenhet, DPS E –H, med beliggenhet nær Sykehuset Innlandet i Elverum. Tjenesten ytes i henhold til både spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
 
Teamet arbeider etter FACT Modellen (fleksibel aktivt oppsøkende og lokalbasert oppfølging). Gjennom bruk av modellen skal det gis koordinert helhetlig, integrert og fleksibel behandling for mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet/problemer, med omfattende tilleggsproblemer og funksjonsfall. Dette er en gruppe hvor ordinære hjelpetiltak ikke har vært tilstrekkelig eller hvor den som trenger hjelp ikke har vært tilgjengelig for å kunne motta hjelp.
 
FACT modellen søker å løse utfordringene overfor denne målgruppen med å være ambulant og aktivt oppsøkende. FACT-teamet arbeider utfra tverrfaglig samhandling som grunnleggende metodikk, og er organisert som et team da oppgavene ikke vil kunne løses alene, men hvor vi er avhengige av å samhandle for å lykkes med oppgavene. 
Teamet er sammensatt av psykiater, psykolog, teamkoordinator, merkantil, sykepleiere/vernepleier/barnevernspedagog med videreutdanning, helsefagarbeider, sosialfaglig spesialist, arbeidsspesialist (IPS) og brukerspesialist.
 
Som Overlege i FACT-teamet vil du ha et særskilt ansvar for utredning, vurdering og diagnostisering, samt vurderingsansvar i medisinske og somatiske problemstillinger. Du får også et særskilt ansvar for å bidra i fagutvikling, undervisning og veiledning internt i teamet.

Ved interesse ønsker vi deg hjertelig velkommen som søker til DPS Elverum-Hamar og Fact Hedmarken.

Arbeidsoppgaver:

Overlege har faglig overordnet funksjon ved enheten, dette innebærer direkte og indirekte kliniske oppgaver, samt pasientadministrativt arbeid. Dette innbefatter blant annet:

 • Utredning og behandling av pasienter i FACT
 • Veiledning av evt. LIS og øvrige ikke-spesialister.
 • Bistå andre behandlere ifht somatikk og medisinering av pasienter
 • Ad-hoc-tilgjengelighet ifht kliniske spørsmål
 • Medansvar for inntak og rettighetsvurderinger av henviste pasienter.
 • Er med i enhetens spesialistgruppe og enhetsleders faglige rådgiver
 • Oppfølging av pasienter i tverrfaglig team etter FACT-modellen
 • Ambulant arbeid. Møte pasienten der pasienten er
 • Delta i teammøter/tavlemøter/inntaksmøter og behandlingsmøter
 • Være ansvarlig spesialist i teamet
 • Delegert(ikke tvangsvedtaksmyndighet) oppfølging av pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern (TPH) uten døgnopphold.
 • Intern og ekstern veiledning.
 • Samarbeid med andre tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunene, fastleger, nettverk og pårørende.  

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Godkjent legeutdanning som spesialist i psykiatri. Det kan vurderes kandidater som er nær ved å fullføre spesialisering.
 • Førerkort kl.B.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra rus/ROP/psykosefeltet og/eller andre psykiske lidelser.
 • Erfaring fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker deg som er:

 • God og glad i å samarbeide, som ser de rundt deg
 • Har en interesse for fagfeltet og er utholdende i arbeidsoppgavene med pasientgruppa
 • Er robust og tydelig, målrettet og strukturert, men samtidig fleksibel
 • Har godt humør og energi til flere enn deg selv
 • Kan arbeide selvstendig og har initiativ til å se hva som må gjøres
 • Er nysgjerrig og opptatt av både faglig og personlig utvikling

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med å utvikle en helt nyetablert tjeneste.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Dynamisk tilnærming til oppgavene gjennom teambasert arbeid.
 • Mulighet til å påvirke og utvikle et godt arbeidsmiljø med engasjerte, erfarne og dyktige medarbeidere.
 • Mulighet til å være med i et team der hele gruppen har ansvar for oppgavene og resultatet.
 • Tilrettelegging for faglige utvikling og kurs.
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT-modellen.
 • Deltakelse i nettverk for spesialister i Fact-team.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og støtte gjennom tilknytningen til AAE, Fact Hedmarken, DPS E-H og Fact Innlandet.
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer og løpende kompetanseutviklende tiltak.
 • Primært dagarbeidstid fra kl.08.00 – 15.30., men mulighet til å ha fleksibilitet i forhold til oppgavene.
 • Eiere av prosjektet som har tro på modellen og denne måten å organisere tjenesten på.
 • Ledelse som er engasjert i prosjektet, utviklingen av dette, medarbeideres utvikling og deres betingelser for å kunne leve opp til forventingene til tjenesten.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.