Detaljer


Spesialist i oral kirurgi ved Kompetansesenteret tannhelse Midt (TkMidt)

TkMidt har ledig fast 100% stilling som spesialist i oral kirurgi
Stillingen er fortrinnsvis i fulltid, men delt stilling kan også vurderes.
 
TkMidt er ett av i alt fem regionale kompetansesentre i Norge. Samfunnsoppdraget for de odontologiske kompetansesentrene er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling. TkMidt sine kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning.
Senteret tilbyr tverrfaglig spesialistbehandling og skal være en kilde til faglig utvikling for offentlig og privat tannhelsetjeneste i Midt-Norge.
TkMidt er eid av Trøndelag fylkeskommune, som et Fylkeskommunalt foretak (FKF).

Arbeidsoppgaver
Utrede og behandle henviste pasienter
Arbeide med kompliserte kasus i tverrfaglige team med andre spesialister
Bidra til kompetanseutvikling og rådgivning til offentlig og privat tannhelsetjeneste og andre samarbeidspartnere.
Bidra til etterutdanning av tannhelsepersonell og veiledning av spesialistkandidater
Kvalifikasjoner
Spesialistgodkjenning i oral kirurgi
Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Evne til å jobbe selvstendig
God formidlingsevne
Vi tilbyr
Lønn etter avtale og med mulighet for innsatsbasert avlønning
Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
Gode faglige utviklingsmuligheter
Gode kommunale pensjonsordninger i KLP
 
Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover og reglement.