Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri - overlege

Offentlig forvaltning

Vår overlege skal i spesialistpermisjon og trenger en vikar, kanskje det er deg?
 
Du er helst spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, men er du LIS med erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri er du også hjertelig velkommen til å søke! Voksenpsykiatere med interesse for barn og unge kan gjerne også ta kontakt.
 
Hoveddelen av arbeidshverdagen innebærer poliklinisk arbeid i vårt Oppfølgingsteam for barn og unge. Teamet består av en sykepleier, en sosionom og en overlege, og her teamet gjør vi akuttvurderinger av ungdom og følger opp familier som er i ulike typer vanskelige situasjoner. I tillegg gir vi tilbud om intensivering av vanlig BUP-oppfølging, for å se om vi klarer å hjelpe ungdommen uten at man tyr til innleggelse. Det gir god variasjon mellom sakene og mange meningsfulle møter med ulike familier i behov for oppfølging og støtte. Stillingen innebærer et tett samarbeid med Ungdomspsykiatrisk sengepost, så selv om Oppfølgingsteamet er lite, så har man et solid fagmiljø å samarbeide med.
 
Ungdomspsykiatrisk sengepost (UPS) er en døgninstitusjon for barn og unge med et bredt spekter av psykiske vansker. Vi behandler blant annet angst, depresjon, spisevansker, traumer og spørsmål om psykoseutvikling. Seksjonen har 6-8 sengeplasser og tar imot både elektive og akutte innleggelser av ungdommer fra hele Telemark. UPS tilhører Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) og har et tett samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken (BUK).
 
Foreldre og nettverket rundt familien er en viktig del av ungdommens utvikling, derfor har vi fokus på systemisk tilnærming i møte med ungdommene. Vi legger også stor vekt på godt samarbeid med BUP-poliklinikkene i fylket vårt, og vi har god dialog med samarbeidspartnere i barnevern, skole og kommune.
 
Det er ingen vaktbelastning på hverken Oppfølgingsteam eller UPS, da vaktlaget i klinikken dekker oss på hverdager etter kontortid og i helger og høytidsdager.


Arbeidsoppgaver:

 • Aktiv deltakelse i det tverrfaglige behandlingsteamet.
 • I hverdagen har vi fokus på å snakke med og bygge relasjon med ungdommen, kombinert med familiearbeid. Det er viktig å være ganske åpen og fleksibel for å gi et best mulig tilbud til ungdommene vi møter både hjemme og i posten.
 • Vi har ulike pasientforløp som vil innebære vekselvis utredning, behandling og observasjon av barn og ungdom med psykiske lidelser og alvorlig symptomatologi. Det er tidvis også behov for å vurdere vedtak ihht til Lov om psykisk helsevern.
 • Vi vil gjerne at du skal bidra inn i utviklingen av seksjonen vår, interesse for forskning vil være positivt da vi er i en prosess for å etablere et kvalitetsregister med mulighet for senere forskning.
 • Vi har godt humør og er flinke til å involvere oss i hverandres pasientsaker. I tillegg er vi faglig nysgjerrige, og har fokus på behandlingsmøter, faglig struktur og kreativitet.
 • Vi har jevnlige fagdager for hele avdelingen, samt en del sosiale arrangementer som bidrar til et godt samhold og et fint arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:

 • Overlege med spesialitet barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri. (Evt erfaren LIS.)
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det er flott om du har erfaring fra familieterapi eller ønsker en slik videreutdanning.
 • For arbeid med barn og unge må det før tiltredelse fremlegges politiattest. 

Personlige egenskaper:

 • Ved ansettelse vil det i tillegg til formell kompetanse bli lagt vekt på gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsferdigheter. 
 • Du må beherske godt norsk både skriftlig og muntlig     

Vi tilbyr:

 • Stimulerende tverrfaglig samarbeid og meget gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Sykehuset kan være behjelpelig med eventuelle flytteutgifter, bolig og barnehageplass etter søknad
 • Lønn etter avtale med gode lønnsvilkår
 • Dagtidsarbeid, med mulighet for fleksible løsninger
 • Gode pensjons- låne og forsikringsvilkår, se KLP