Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialist,  eller Lege i spesialisering Akutt- og Mottaksmedisin (LIS AMM)

Offentlig forvaltning

Vestre Viken er utdanningsinstitusjon for Akutt- og Mottaksmedisin, hvor Drammen Sykehus kan tilby komplett utdanning i AMM. 
Akuttmottaket har ca 35 000 pasientkontakter i året. Akuttmottaket ved Drammen sykehus har ledig stilling som overlege eller lege i spesialisering i Akutt- og Mottaksmedisin, med hovedarbeidssted på Drammen sykehus.

Vi er nå godt i gang med å utforme den nye spesialiteten som skal styrke landets akuttmottak. Vi ønsker gode kolleger med oss på laget. Vi jobber systematisk og kontinuerlig med sikre, gode behandlingsforløp og god pasientflyt. Samtidig er vi svært engasjert i utforming av fremtidens akuttmottak. Vi har som mål å bli et av Norges beste akuttmottak, og ønsker å være ledende i å tilby en bred og god utdanning for AMM. Høsten 2023 planlegges det døgnkontinuerlig tilstedeværelse av AMM i akuttmottaket.

Er du ikke ferdig spesialist er du fortsatt aktuell kandidat, forutsetningen er at du er motivert for breddespesialiteten akuttmedisin.

Arbeidsoppgaver:

 • Triage- og flytansvarlig 
 • Mottak, undersøkelse, behandling og avklaring 
 • Lede og delta i tverrfaglig team
 • Ansvar for behandling og oppfølging i observasjonspost  

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført, og godkjent LIS-1/turnus om man ikke omfattes av
  unntaksbestemmelsene.  
 • Erfaring innen AMM eller Indremedisin vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, og andre ansatte
 • God evne til refleksjon over egen praksis  
 • God evne til å gi, og motta tilbakemeldinger 
 • Forskningsinteresse
 • Evne å ta ansvar for egen spesialistutdanning (jmfr forskrift om spesialistutdanning)      
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt        

Vi tilbyr:

 • Komplett utdanning i AMM
 • Et fremtidsrettet og dynamisk arbeidsmiljø.
 • Godt og trygt arbeidsmiljø 
 • Engasjerte og kunnskapsrike kolleger

I tillegg til obligatoriske kurs tilbys blant annet følgende tilleggskurs: 

 • Grunnprinsipper om akuttmottak og triage
 • ATLS (advanced trauma life support)
 • APLS  (advanced pediatric life support)
 • EMSB (emegency management of the severe burn course)