Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialingeniør bioinformatikk

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Enhet for studierelatert diagnostikk arbeider i feltet mellom forskning og implementering av forskningsresultater i klinikken, og har en sentral rolle i flere kliniske studier ved OUS. Enheten koordinerer nå et arbeid med å etablere en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, og samarbeider nært med kjernefasiliteter, kliniske avdelinger, forskningsavdelinger og øvrige patologiavdelinger, samt andre laboratorier ved Oslo universitetssykehus (OUS), nasjonalt og internasjonalt.

Vi har ledig 1/1 engasjement som spesialingeniør i bioinformatikk, fra snarest og i ett år, med mulighet for forlengelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil inngå som del av et tverrvitenskapelig arbeidslag som arbeider med gentesting ved kreft på OUS. Arbeidsoppgavene vil omfatte bruk verktøy for analyse og tolkning av ulike typer kreft-relevante sekvenseringsdata. 

Kvalifikasjoner:

Stillingen krever Master-grad eller tilsvarende i bioinformatikk, samt kunnskaper i python-, R- og bash-scripting. Det er krav om kunnskap om, og bruk av, linux-operativsystemet. Erfaring innen dypsekvenseringsanalyse er en fordel. Det vil bli gitt opplæring i nødvendige arbeidsoppgaver. Kandidaten vil fungere som del av et større interdisiplinært arbeidslag. Noen arbeidsoppgaver vil kunne være tidskritiske.

Personlige egenskaper:

Ved evaluering av søknadene vil det bli lagt vekt på faglige og personlige egenskaper ved vurdering av evne til å gjennomføre prosjekter. Søkere kan bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr:

  • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
  • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag