Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialingeniør

Offentlig forvaltning

Det er ledig midlertidig stilling (37.5 t/uke, 6 mndr engasjement fra 01.07.-2024 -  31.12.2024) som spesialingeniør i forskningsgruppen Cellulær signaloverføring og immunregulering (gruppeleder Kjetil Taskén), Seksjon for kreftimmunologi, Institutt for kreftforskning.
 
Forskningsgruppen studerer intracellulære signalnettverk og signalkomplekser i kreftceller og immunceller. Vi studerer hvordan kreftceller kan unngå immunsystemet og hvordan vi kan skru på immunfunksjon igjen. Vi studerer også hvordan kreftceller responderer på biblioteker av kreftlegemidler med tanke på individualisert behandling i leukemi og andre kreftformer. Stillingen er på et prosjekt finansiert av Helse SørØst hvor vi studerer legemiddelresponser på eggstokk-kreft.
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker en strukturert og omgjengelig person som kan arbeide selvstendig og i team.
 • Mastergrad i et relevant fagområde (immunologi, kreftbiologi el.l.) er et krav i stillingen.
 • Kompetanse og erfaring med cellerensing, primærkulturer og biobanking er et krav i stillingen. Erfaring med dyrking av organoider og drug screening er en fordel.
 • Kompetanse og erfaring i immunologiske teknikker og avansert flowcytometri er et krav i stillingen.
 • Lisens for dyreeksperimentelt arbeid er et krav i stillingen.
 • Det er ønskelig med en person som er fleksibel og kan jobbe service-orientert i en gruppe på ca 15 personer og med 10-15 løpende prosjekter.
 • Tidligere erfaring med driftsansvar er ønskelig.
 • Kandidater med gode evner til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk og engelsk vil bli foretrukket.

Utdanningsretning

 • Laboratoriefag
 • Biologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Mastergrad

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Mulighet for forlengelse