Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialingeniør

Offentlig forvaltning

Arbeidsområdet for Enhet for hjertegenetikk er genteknologisk diagnostikk, genetisk veiledning og forskning. Når det gjelder den diagnostiske virksomheten og den genetiske veiledningen, er hovedfokuset utredning av genetisk disposisjon for hjerte- og karsykdom. Laboratoriet har en de facto landsfunksjon for alle analyser som foretas. Forskningsvirksomheten er omfattende og omhandler studier av cellulær lipidmetabolisme. Vi har et trivelig og røykfritt arbeidsmiljø med fleksitidsordning. Det utlyses nå et 20 måneders vikariat i stilling som spesialingeniør med gode muligheter for forlengelse. Hovedarbeidsområdet i stillingen er genetisk veiledning. 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Den som ansettes, skal hovedsakelig arbeide med genetisk veiledning av pasienter som tilhører slekter hvor det er påvist genetisk betinget hjertesykdom. Oppgaver innenfor genteknologisk diagnostikk og forskning kan imidlertid også bli aktuelt.
 • Den genetiske veiledningsvirksomheten består av informasjonsformidling til personer som tilhører slekter hvor det er påvist genetisk betinget kardiomyopati eller arytmi. Dersom en person har en nær slektning som har fått påvist en mutasjon som årsak til en genetisk betinget kardiomyopati eller arytmi og ønsker å teste seg for denne mutasjonen, er det hjemlet i bioteknologiloven at personen først skal til genetisk veiledning. Hensikten er at personen skal få informasjon om hva konsekvensene av et positivt gentestresultat er, før man bestemmer seg for om man ønsker å bli testet eller ikke. Den genetiske veiledningssamtalen foregår som en videokonsultasjon. Man vil arbeide tett med enhetens leger, laboratoriepersonell og kontorpersonell.
 • Den diagnostiske virksomheten består av mutasjonsdeteksjon i relevante gener. Det benyttes blant annet PCR-baserte metoder og Sanger-sekvensering, genomsekvensering og MLPA-analyse.
 • Forskningsvirksomheten består av studier av cellulær kolesterolmetabolisme og innebærer blant annet dyrkning av celler i kultur, mutagenese av plasmider, transfektering av celler, Western blot analyse og flow cytometri.   

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha god teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med genteknologisk arbeid. Passende utdannelse kan være Masterstudium innenfor bioteknologi eller biokjemi, men også andre utdanningsretninger kan være aktuelle. 
 • Man må ha gode pedagogiske og empatiske evner i forhold til å formidle medisinsk informasjon til pasienter som tilhører slekter hvor det forekommer genetisk betinget hjertesykdom. 

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter en pliktoppfyllende, positiv og effektiv medarbeider som har høy arbeidskapasitet, stor gjennomføringskraft og som liker utfordringer.
 • Man må ha gode samarbeidsevner, samt evne til å bidra positivt til arbeidsmiljøet. 
 • Siden det skjer en rask utvikling innen medisinsk genetikk med stadig endring av metoder og arbeidsoppgaver, stilles det krav til omstillingsevne og fleksibilitet. 
 • Det forventes at man er røykfri i arbeidstiden. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.

Søknaden må inneholde CV og kopi attester og vitnemål.