Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialhjelpepleier i spedbarn og barsel/barnepleier

Offentlig forvaltning

Føde og barselseksjonen Bærum sykehus har ledig stilling for autorisert barnepleier/spesialhjelpepleier i spedbarn og barsel. Barnepleier jobber både på føde og barsel i tett samarbeid med jordmødrene her.

Vi søker engasjerte barnepleiere til å bli en del av vårt team! Vi har en Føde- og barselseksjon i stadig utvikling for å møte endringer og nytenkning i faget. Vi har kultur for godt samarbeid i ansattgruppen, og har også et tett tverrfaglig samarbeid med leger, jordmødre, sykepleiere og andre yrkesgrupper.

Vi har årlig i overkant av 1500 fødsler og er i full drift hele året gjennom.

Kjenner du deg trygg i din rolle som barnepleier i føde eller barselavdeling, eller er du nyutdannet og trenger tryggere rammer rundt deg i starten? Da syns jeg du bør ta kontakt for å høre hva slags muligheter du får hos oss. Vi kan tilby 50 -100% fast stilling som barnepleier. Det kan også bli vikariater ledig framover. Tiltredelse etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver:

Å være barnepleier på Bærum sykehus er en selvstendig jobb i et travelt og engasjert miljø. På føden - assistere under fødsel og bidra til god kommunikasjon og ansvar for forefallende arbeid.  På barsel med oppfølging av mor og barn i barseltiden, hvor amming er en viktig del av barseloppholdet.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra føde og barselarbeid er en fordel, men også nyutdannede barnepleiere med helsefagutdannelse i bunn oppfordres til å søke
 • Autorisasjon som helsefagarbeider med spesialutdannelse i barnepleie/spedbarn og barsel

Personlige egenskaper:

 • Du må ha godt humør, trives i et travelt miljø og la deg engasjere i denne viktige jobben
 • Du må være selvstendig, men samtidig like et tett teamsamarbeid med kolleger
 • Du må være endringsvillig og ha et ønske om å bidra til utvikling både faglig og organisatorisk
 • Du må ha god helse, da vi har svingende belegg og det kan være travle skift
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Det er enerom til alle på barsel, og ledsager er i de fleste tilfellene sammen med mor og barn i barseltiden
 • Vi jobber med metoder som bidrar til at barn og foreldre etablerer god kontakt fra første stund (NBO/Newborn Behavorial Observation) og bidrar med styrkning av foreldreskapet
 • Vi har mor- og barnvennlig godkjent (WHO) Føde og barsel avdeling på Bærum sykehus
 • Her er det godt og hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Det er arbeid på dag, aften og natt. Det kan også bli aktuelt å opprette en stilling som kun skal jobbe netter. Stillingen er fast 50% , med evt vikariat i tillegg om det er ønskelig (opp til 100% totalt. Dette gjelder ikke nattstilling)
 • Det er pr i dag behov for vikarer i tillegg, så ta gjerne kontakt om du er en som kan bidra med det - også i nær framtid.