Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialfysioterapeut / Spesialergoterapeut

Offentlig forvaltning

Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU)  har ledig 2 x 100 % faste stillinger for spesialfysioterapeut/spesialergoterapeut

Har du lyst til å jobbe med barn og unge med forskjellige funksjonsnedsettelser og deres familie og nettverk?
Da kan du være aktuell for en ledig stilling for spesialfysioterapeut/spesialergoterapeut hos oss i Seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold (HABU).

I HABU jobber vi tverrfaglig med poliklinisk og ambulant tilbud om utredning og oppfølging/behandling av barn og unge med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser med nevrologisk årsak.  Vi har tilbud til deres pårørende og til fagpersoner i nærmiljøet til pasienten. HABU betjener pasienter i hele Sykehuset Østfolds opptaksområde .

I HABU jobber det for tiden ca 40 hyggelige og dyktige fagpersoner med forskjellig kompetanse og erfaring.
Vi er opptatt av å bidra med oppdatert kunnskap og familie- og systemorientert utredning og behandling til barn og unge som trenger vår bistand.
Vi samarbeider tett med foresatte og kommunale instanser for å finne fram til hva som er "viktig for deg" i et livstidsperspektiv med fokus på livskvalitet og livsmestring.

HABU holder til i Sarpsborgklinikken sammen med BUP, DPS, TSB og HAVO. Det er også noen fra HABU som har sin arbeidsplass på Åsebråten i Fredrikstad.
 

Kvalifikasjoner:

 • Krav om norsk autorisasjon som fysioterapeut eller ergoterapeut
 • Relevant videreutdanning/godkjenning som spesialfysioterapeut/ spesialergoterapeut. Lang erfaring fra arbeid med barn kan sidestilles med formell kompetanse.
 • Lang erfaring i arbeid med barn og (re)habilitering
 • Relevant videreutdanning i (re)habilitering, tidlig intervensjon, ASK, barnepalliasjon eller liknende vektlegges
 • Erfaring fra kursaktivitet/formidling vektlegges
 • Må ha sertifikat klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide både selvstendig og strukturert
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid i team
 • Fleksibel og lærevillig 
 • Engasjert i fagutvikling med ønske om å dele kompetanse
 • Må tåle høyt arbeidspress
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Gode IKT kunnskaper. Fordel med erfaring med DIPS journalsystem
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Interessante- og utfordrende arbeidsoppgaver ambulant og poliklinisk i et hektisk arbeidsmiljø
 • Stor tverrfaglig kompetanse og dyktige og engasjerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid innenfor rammen av de krav som driften stiller
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Gode forsikringsordninger

__________________________________________________________


Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV samt til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.