Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialfysioterapeut/fysioterapeut

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; "Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling". 

På våre to seksjoner for nevrohabilitering-barn, har vi ledig en fast 100% stilling som spesialfysioterapeut/fysioterapeut fra 01.09.24.

Ansvarsområdet for seksjonene er barn og unge 0-18 år med medfødt eller ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Seksjonen på Ullevål (US) mottar hovedsakelig henvisninger fra Oslo og utreder, diagnostiserer og følger opp barn med nevrologiske tilstander. Seksjonen på Rikshospitalet (RH)  mottar henvisninger fra hele landet og skal supplere tilbudet som gis i habiliteringsenhetene for barn og unge (HABU) der barna bor. Virksomheten er bygget opp rundt tverrfaglige funksjonsteam og oppfølgingsprogram.

Den som ansettes kommer til å arbeide både på Ullevål og Rikshospitalet. Arbeidstiden fordeles likt, d.v.s. 50% stilling ved hver lokalisasjon.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred klinisk erfaring innen barnenevrologi og habilitering av barn
 • Det er ønskelig med spesialitet, videreutdanning eller tilsvarende innenfor feltet

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Må trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Faglig engasjert, initiativrik og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Et stimulerende arbeidsmiljø med utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Faglig opplæring, gode muligheter for oppdatering og kurs
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv.