Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialfysioterapeut / fysioterapeut

Offentlig forvaltning

Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU)  har ledig 100 % fast stilling for spesialfysioterapeut/fysioterapeut

Har du lyst til å jobbe med barn og unge med forskjellige funksjonsnedsettelser og deres familie og nettverk?
Da kan du være aktuell for en ledig stilling for spesialfysioterapeut/fysioterapeut hos oss i Seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold (HABU).

I HABU jobber vi tverrfaglig med poliklinisk og ambulant tilbud om utredning og oppfølging/behandling av barn og unge med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser med nevrologisk årsak.  Vi har tilbud til deres pårørende og til fagpersoner i nærmiljøet til pasienten. HABU betjener pasienter i hele Sykehuset Østfolds opptaksområde .

I HABU jobber det for tiden ca 40 hyggelige og dyktige fagpersoner med forskjellig kompetanse og erfaring.
Vi er opptatt av å bidra med oppdatert kunnskap og familie- og systemorientert utredning og behandling til barn og unge som trenger vår bistand.
Vi samarbeider tett med foresatte og kommunale instanser for å finne fram til hva som er "viktig for deg" i et livstidsperspektiv med fokus på livskvalitet og livsmestring.

HABU holder til i Sarpsborgklinikken sammen med BUP, DPS, TSB og HAVO. I 2022 er det på grunn av plassproblemer, noen fra HABU som har sin arbeidsplass i Fredrikstad på Åsebråten.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging, funksjonsvurderinger og oppfølging av barn og unge med habiliteringsbehov i spesialisthelsetjenesten (CP, muskelsykdommer, sjeldne diagnoser, syndromer mm)
 • Oppfølging av barn med CP etter CPOP-programmet i samarbeid med fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten
 • Veiledning til fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten
 • Tilrettelegging for deltagelse og livsmestring i samarbeid med familien og kommunale tjenester
 • Delta i opplæring og veiledning av pasienter, pårørende og fagpersoner
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Bidra til å utvikle samhandling med kommunale tjenester

Kvalifikasjoner:

 • Krav om norsk autorisasjon som fysioterapeut 
 • Ønskelig med videreutdanning i fysioterapi barn
 • Minimum 1-2 års arbeidserfaring med barn 
 • Må ha sertifikat klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Fleksibel
 • Endringsvillig
 • Gode IKT kunnskaper. Fordel med erfaring med DIPS
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Interessant tverrfaglig arbeid i et til tider hektisk miljø
 • Erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.