Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialfysioterapeut/Fysioterapeut, 100% fast stilling

Offentlig forvaltning

Spesialfysioterapeut/fysioterapeut, 100% fast stilling  

SEKSJON HELSE OG ARBEID, OTTESTAD, Sykehuset Innlandet HF
Stillingen tilhører Seksjon Helse og Arbeid, v/Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad.

Seksjonen er en del av avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, i Sykehuset Innlandet HF, som ivaretar rehabiliteringstilbudet til Innlandets befolkning. Seksjonen gir tilbud om utredning og igangsetting av tiltak til pasienter med muskel- og skjelettplager. Tilbudet har en arbeidsrettet tilnærming og en andel av pasientene får tilbud om deltagelse i et lærings- og mestringskurs. Seksjonen drifter også Fysikalsk medisinsk poliklinikk. 

Arbeidsoppgaver:

 • Tverrfaglige utredninger og enfaglige konsultasjoner
  • Mestringsorienterte samtaler
  • Undersøkelse og kartlegging av funksjon
  • Psykoedukasjon
  • Igangsetting av tiltak
 • Medansvar for drift av lærings – og mestringskurs ved seksjonen
 • Oppfølging, veiledning og tiltak rettet mot arbeidsdeltagelse

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fysioterapeut 
 • Kompetanse og/eller erfaring med utredning av og tiltak rettet mot pasienter med muskel og skjelettplager
 • Kompetanse innen eller erfaring med Kognitiv terapi som tilnærming i behandling
 • Erfaring eller interesse innen arbeidsfokusert rehabilitering

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for personer med muskel – og skjelettplager
 • Evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasientene
 • Gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • Kunne jobbe i tverrfaglig team og selvstendig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • God opplæring, arbeid i et spennende fagfelt, faglig engasjerte medarbeidere og medarbeidere som er gode på samarbeid og spille på hverandres kunnskap.
 • Gode pensjonsordninger i KLP.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
   

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 

Grunnet ferieavvikling er avdelingen stengt i uke 30-32, dermed vil aktuelle kandidater bli kontaktet og intervjuer bli avholdt i uke 33.