Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialergoterapeut/ergoterapeut

Offentlig forvaltning

Avdeling for kompleks epilepsi (SSE) er en nasjonal behandlingstjeneste for pasienter med kompleks epilepsi og psykogene ikke epileptiske anfall (PNES). Avdelingen er en del av Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus og er lokalisert i Sandvika i Bærum. Seksjon for klinisk service består av ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer.
Vi arbeider med tverrfaglig tilnærming for å bistå pasientene i å mestre hverdagen med epilepsi og PNES. Pasientene legges inn til ulike opphold, blant annet diagnoseavklaring, medisinsk vurdering, kirurgiutredning, tverrfaglig utredning samt psykososial og yrkesrettet rehabilitering. Avdelingen består av 4 sengeposter for barn og 4 sengeposter for voksne.
 
Stillingen som lyses ut er en 30 % fast stilling. Det vil i perioder være mulighet for ekstravakter i tillegg. Stillingen kan fint la seg kombinere med eventuell annen deltidsstilling; vi er fleksible når det gjelder hvilke dager du kan jobbe.

Søkere må legge frem politiattest jfr. lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjenning som ergoterapeut/spesialergoterapeut
 • Kunnskap om og erfaring fra arbeid med barn/ungdom/voksne, ergoterapeutiske kartleggingsmetoder, nevrologiske og psykosomatiske tilstander, sammensatte funksjonsnedsettelser, rehabilitering
 • Erfaring med kognitive vansker og bruk av kartleggingsverktøy som EVA, PRPP o.l. er ønskelig.
 • Kjennskap til andre standardiserte tester innen ergoterapi er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne er viktig, samt evne til å samarbeide med andre.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en kollega som har stor arbeidskapasitet og fleksibilitet.
 • Du er et "ja-menneske" som er trygg i ergorollen og er god på å formidle ergoterapeutiske vurderinger.
 • Du er utadvendt og bidrar til fellesskapet i seksjonen og til faggruppen.
 • Du må være strukturert da arbeidsdagene krever stor grad av planlegging og prioriteringer.

Vi tilbyr:

 • Klinisk service er en gjeng med hyggelige mennesker som har fokus på godt arbeidsmiljø og høy faglig kvalitet i våre tjenester.
 • Vi kan tilby utfordrende og variert arbeid hvor ingen dager er like.
 • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og tilbyr lønn etter avtale.
 • Vi har tilgang til jevnlige internundervisninger samt gode muligheter for kurs og fagutvikling. SSE har personaltrim.