Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialbioingeniør/molekylærbiolog

Offentlig forvaltning

Har du erfaring med medisinsk mikrobiologi og molekylærbiologiske analyser? Er du engasjert og fleksibel? Da er det deg vi leter etter!

Avdeling for mikrobiologi og smittevern har ansvar for mikrobiologisk diagnostikk og er rådgivere for de kliniske avdelingene og primærhelsetjenesten innen behandling og forebygging av infeksjonssykdommer. Forskning, metodeutvikling og undervisning er andre sentrale oppgaver. 

Vi har en ny fast 100 % stilling for en engasjert og dyktig spesialbioingeniør/molekylærbiolog som vil dele arbeidstiden mellom to seksjoner.

Du vil bli ansatt i Seksjon for forskning og utvikling (FoU) som har fokus på mikrobiell translasjonsforskning og metodeutvikling, infeksjonsepidemiologi, smittevern, overvåkning og utbruddsoppklaring. Vi er nasjonalt referanselaboratorium for humant papilloma virus (HPV) med ansvar for rådgivning, referansediagnostikk, kvalitetssikring og forskning. FoU er sammensatt av forskere, molekylærbiologer, ingeniører, sekretær, stipendiater og studenter. Vi har et godt og dynamisk tverrfaglig arbeidsmiljø og er engasjert i mange spennende utviklings- og forskningsprosjekter med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Halve arbeidstiden vil du jobbe på Seksjon for generell mikrobiologi (GENMIK) - ved denne seksjonen identifiseres sykdomsfremkallende bakterier og sopp, virus og parasitter i prøver fra pasienter i de kliniske avdelingene på sykehuset og primærhelsetjenesten i opptaksområdet vårt. Seksjonen deltar også i den nasjonale resistenskartleggingen. Vi benytter tradisjonelle dyrkningsmetoder og molekylærbiologiske metoder og samarbeider tett med andre avdelinger på sykehuset.

Mulighet for noe arbeid på kveldstid vurderes etter behov.

Arbeidsoppgaver:

- Molekylærbiologiske analyser (DNA/RNA ekstraksjon, PCR, nestegenerasjon-sekvensering)
- Enklere bioinformatiske analyser
- Tradisjonelle dyrkningsmetoder og drift innen medisinsk mikrobiologi
- Registrering og svarrapportering av prøver
- Delta i utarbeidelse av prosedyrer og protokoller
- Metodeutvikling
- Bidra i forskningsprosjekter

Kvalifikasjoner:

- Bioingeniør (autorisert)/ingeniør/molekylærbiolog og relevant masterutdanning
- Relevant erfaring fra medisinsk mikrobiologisk lab/molekylærbiologisk lab
- Ønskelig med erfaring med NGS analyser (Oxford Nanopore Technology, Illumina) og basale bioinformatiske analyseverktøy
- Ønskelig med erfaring fra laboratorieinformasjonssystem og Microsoft Office programmer
- Gode språkkunnskaper, norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

- Selvstendig, initiativrik, fleksibel og ansvarsbevisst
- Nøyaktig, strukturert og kvalitetsbevisst
- Målrettet og løsningsorientert med god gjennomføringsevne
- Interesse for fag og forskning
- Positiv og serviceinnstilt
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
- Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

- Et godt, stimulerende, tverrfaglig og dynamisk miljø med gode muligheter for faglig utvikling
- En trivelig arbeidsplass med gode kolleger
- Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
- Lønn etter gjeldende tariff
- Gode velferdstilbud – hytteleie, teaterbilletter, gode tilbud på turer o.l.
- Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud