Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialbioingeniør- Enhet for biokjemi

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Driftseksjonen på Rikshospitalet er et akkreditert laboratorium. Vi har en automasjonslinje med biokjemi, hematologi samt pre- og postanalyse koblet sammen. Spesialanalyser, koagulasjon og urinautomasjon er frittstående. I seksjonen jobber ca. 90 ansatte, primært bioingeniører og helsesekretærer. Etter endt opplæring vil man inngå i vaktlag sammen med de aller fleste andre i seksjonen som innebærer jobbing hver fjerde helg og helligdager etter fastsatt rotasjon.

Enhet for biokjemi har ansvar for biokjemiske analyser og helautomatisk automasjonslinje . Enheten samarbeider tett med andre enheter innenfor fagfeltet i OUS. Spesialbioingeniøren ved enheten deltar i fagnettverk og bidrar inn i forskningsprosjekt. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre arbeid i samsvar med avdelingens kvalitetssystem og seksjonens retningslinjer
 • Samarbeide med enhetsleder om tilrettelegging og gjennomføring av daglig drift i enheten
 • Delta i veiledning av studenter og opplæring av bioingeniører og spesialbioingeniører
 • Jobbe kontinuerlig med kompetanseheving på enheten
 • Bistå enhetsleder med ukentlig og månedlig kontrollovervåkning
 • Bistå med innkjøp, innkjøring og nyanskaffelser av kontrollmateriale
 • Bistå med logistikken rundt reagensbestilling og påfylling
 • Ha ansvar for for automasjon og postanalytisk system
 • Holde seg faglig oppdatert og bidra til et godtarbeidsmiljø i enheten og i seksjonen for øvrig
 • Rutinearbeid med analysering vil forekomme
 • Blodprøvetaking må påregnes
 • Arbeid p.t. hver 4. helg, helligdager etter rotasjon og om ønskelig noe kveldsjobbing

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som bioingeniør er et absolutt krav, søkere uten dette vil ikke bli vurdert
 • Solid erfaring fra arbeid innenfor medisinsk biokjemi og immunkjemi er nødvendig
 • Erfaring fra arbeid med større analyseinstrumenter og automasjonslinje
 • Erfaring eller kompetanse innen veiledning og/eller opplæring
 • Grunnleggende forståelse og kompetanse innen laboratoriestatistikk er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig
 • Beherske norsk svært godt, og engelsk godt for å forstå manualer og instrumenter

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en spesialbioingeniør som er rolig, gjennomtenkt og tar gode avgjørelser ut fra et helhetsperspektiv for enheten og seksjonen
 • Du må samarbeide godt med enhetsleder og den andre spesialbioingeniøren i enheten
 • Du må være fleksibel og omstillingsvillig
 • Vi ønsker at du kommuniserer tydelig og er tålmodig
 • Du må være ansvarsbevisst og se verdien av engasjement og trivsel på jobb
 • Vi søker en spesialbioingeniør som holder seg faglig oppdatert og bidrar til et godt miljø i enheten og seksjonen for øvrig

  Vi tilbyr:

  • Et trivelig arbeidsmiljø med mange varierte utfordringer
  • En arbeidsplass i utvikling gjennom tilpasninger innenfor Oslo universitetssykehus
  • Et organisert opplæringsprogram innenfor et akkreditert kvalitetssystem
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og ofte høyt arbeidstempo
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)- bedrift