Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialbioingeniør

Offentlig forvaltning

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) med ca. 300 ansatte. Avdelingen holder til på Rikshospitalet, Ullevål sykehus og i Hausmannsgate 7. Avdelingen er det nasjonale senteret for transplantasjonsimmunologi og inkluderer et ledende spesiallaboratorium for medisinsk immunologi inkludert allergologi.

Blodbanken i Oslo (BiO) er landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter for alle sykehusene i Oslo på døgnbasis. BiO inkluderer et nasjonalt kompetansesenter i blodtypeserologi. Seksjon for komponentfremstilling er en av tre seksjoner på BiO. Vi står for prosessering av ca. 34.000 enheter blod. Vi har stor produksjon av trombocyttkonsentrat (både afereser og buffy coat), plasma (aferese og fullblod) og erytrocyttkonsentrat. Seksjonen gjør omfattende kvalitetskontroller av egne blodprodukter og av tilsendte prøver fra Helse region Sør-Øst. Seksjonen er godt utstyrt med blant annet flowcytometer, hematologi-instrument, blodgass-apparat og automatisk blodkultur-system.

En fast stilling som spesialbioingeniør er ledig fra 1/8-2024.

Stillingen er en dagstilling p.t.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert norsk autorisasjon som bioingeniør kreves.
 • Må ha erfaring fra blodkomponentproduksjon.
 • Må ha erfaring i bruk og vedlikehold av flowcytometer for kvalitetskontroll av blodkomponenter.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne jobbe både i team og selvstendig.
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner rundt deg.
 • Du er opptatt av fagutvikling og forbedring.
 • Du ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen.

Vi tilbyr:

 • En fremtidsrettet avdeling som tilbyr spennende muligheter og et trivelig arbeidsmiljø.
 • En stilling med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Introduksjonskurs for nyansatte.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.