Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialbioingeniør

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».
  
Ved Enhet for bakteriologi Rikshospitalet er det ledig en fast stilling som spesialbioingeniør fra 1.11.22.

Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus er fordelt på to lokalisasjoner, Ullevål og Rikshospitalet. Enhet for bakteriologi Rikshospitalet utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på materiale primært fra pasienter innlagt på Rikshospitalet og fra sykehusets poliklinikker. Det innebærer bakteriologiske og molekylærbiologiske metoder. Enheten utfører i tillegg tuberkulosediagnostikk, og har ansvar for det nasjonale referanselaboratoriet for soppdiagnostikk. Miljøet er lærerikt og tidvis hektisk. Enheten har 25,5 bioingeniørstillinger derav en enhetsleder og ti spesialbioingeniører. Tre overleger og tre leger i spesialisering er også tilknyttet enheten. Enheten er akkreditert etter kravene i ISO 15189 og har åpent alle dager.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Personen som ansettes vil få ansvar for molekylære analyser. Det innebærer ansvar for daglig drift, opplæring av personell og vedlikehold/utvikling av kvalitetssystemet tilknyttet dette området.
 • Ansvarsområdene kan endres i forhold til enhetens fremtidige behov.
 • Det må påregnes å delta i enhetens rutinediagnostikk og helg/helligdagsarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør, gjerne med relevant mastergrad
 • Praktisk erfaring og kompetanse med molekylær mikrobiologi vektlegges, spesielt realtime-PCR
 • Erfaring innen bakteriologi vektlegges
 • Kompetanse og erfaring innen validering og kvalitetssikring av metoder innen medisinsk mikrobiologi er ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • er faglig interessert og engasjert
 • har evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig, systematisk og målbevisst
 • kan samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Et spennende og utfordrende fagmiljø
 • Hyggelig kollegaer
 • Fokus på individuell opplæring
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) -bedrift