Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialbibliotekar/bibliotekar

Offentlig forvaltning

Medisinsk bibliotek ved Sørlandet sykehus HF har ledig 100% fast stilling som spesialbibliotekar/bibliotekar i Kristiansand.

Medisinsk bibliotek er en betydelig ressurs for alle ansatte ved sykehuset og en viktig aktør i kvalitets- og forbedringsarbeidet. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle gode digitale tjenester, tilrettelegge for åpen forskning, skape et fysisk møtested for kunnskapsdeling. Vi holder kurs og tilbyr personlig veiledning. 

Biblioteket er organisert i Seksjon for forskning i Fagavdelingen og har lokaler i Kristiansand og Arendal. Vi har 4 årsverk fordelt på 4 bibliotekarer. Vi er en del av BIBSYS-konsortiet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Krav:
  • Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende relevant utdanning
  • Gode kunnskaper og ferdigheter i norsk og engelsk, samt IKT som arbeidsverktøy
  • God systemforståelse
 • Ønskelig:
  • Mastergrad i relevant fagområde
  • Pedagogisk kompetanse eller erfaring fra og interesse for å jobbe med formidling og undervisning
  • Interesse for IT-utvikling og kunstig intelligens
  • Erfaring fra fag- og forskningsbibliotek
  • God kjennskap til kunnskapsbasert praksis
  • Erfaring fra biblioteksystemet Alma

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en dyktig, motivert og serviceorientert person som ønsker å være med på å videreutvikle bibliotektjenesten ved Sørlandet sykehus.
 • Det legges vekt på personlige egenskaper som bl.a. fleksibilitet, vilje og evne til samarbeid i team, samt å arbeide selvstendig.
 • Trygg på formidling, serviceinnstilt og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et spennende fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Gratis sykehusbuss mellom lokasjonene
 • Aktivt bedriftsidrettslag, gode treningsfasiliteter
 • Lønn etter avtale

Se for øvrig vår hjemmeside: www.sshf.no/bibliotek og instagram