Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialbibliotekar/bibliotekar

Offentlig forvaltning

Medisinsk bibliotek ved Sørlandet sykehus HF har ledig 100% stilling vikariat som spesialbibliotekar/bibliotekar, fra 1. september - 31. desember 2022, med mulighet for forlengelse i deler av stillingen i 2023. Arbeidssted er Arendal, men det vil kunne forekomme arbeid også i Kristiansand. 

Medisinsk bibliotek er en betydelig ressurs for alle ansatte ved sykehuset, og en viktig aktør i kvalitets- og forbedringsarbeidet. Våre satsingsområder er videreutvikling av gode digitale tjenester, tilrettelegging for åpen forskning, samt kurs og veiledning for å styrke kunnskapsgrunnlaget til sykehusets ansatte.

Biblioteket er organisert i Seksjon for forskning i Fagavdelingen og har lokaler i Arendal og Kristiansand. Vi har 4 årsverk fordelt på 3 bibliotekarer og enhetsleder.

Se vår hjemmeside: www.sshf.no/bibliotek

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Skranke- og publikumsarbeid
 • Litteratursøking og kurs for sykehusets ansatte
 • Brukerstøtte i EndNote
 • Annet forefallende arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende
 • Gode kunnskaper og ferdigheter i engelsk og IKT 
 • Erfaring fra medisinsk bibliotek og god kjennskap til kunnskapsbasert praksis er en fordel
 • Erfaring fra biblioteksystemet Alma
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du er en dyktig og motivert person som ønsker å bidra med dine erfaringer og kompetanse for sammen med oss å videreutvikle bibliotektjenesten
 • Det legges vekt på personlige egenskaper som bl.a. fleksibilitet og vilje og evne til samarbeid, samt å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et spennende fagmiljø
 • Lønn etter avtale