Ledig stilling

Trondheim Kommune

Spennende vikariat som barnevernleder på Heimdal  

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det fra 1. januar 2024 - 31. mars 2025 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som barnevernleder.

Er du trygg, varm, tydelig og opptatt av innovasjon, kvalitet og samarbeid, kan det være du er vår fremtidige leder for barnevernet i Barne- og familietjenesten (BFT) i Heimdal bydel. 

Barnevernstjenesten er en del av BFT, som er Trondheim kommunes samlede tjenester for barn, unge og deres familier, og omfatter i tillegg til barnevernstjenesten avdelinger for PPT, helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjenesten og Trondheimshjelpa.

Barnevernleder har ansvar for fag, personal og økonomi, herunder arbeidsgiveransvar for ansatte i barneverntjenesten. Barnevernleder inngår i et team med fire teamledere og en veileder. Du blir sentral i å bygge en kultur som skaper tillit til barn, foreldre, samarbeidspartnere og innbyggerne. Dette gjør du ved at barnevernets samfunnsoppdrag løses innenfor vedtatte faglige, økonomiske og etiske rammer. Vi ser etter en leder som baserer sitt lederskap på tillit til medarbeidernes kunnskap og legger til rette for at de kan blomstre og utvikle seg i møte med oppdraget. Som barnevernleder har du det daglige ansvaret for at barn, unge og deres familier får den hjelpen de har rett på- og behov for- i henhold til barnevernloven.

I tillegg har kommunen en strategi for barnevernet som vektlegger et sterkt familie- og nettverksfokus, ivaretakelse av ansatte, samt på et barnevern som er åpent og samarbeidende med barn, foreldre og andre aktører. Trondheim har også en overordnet oppvekststrategi for alle som jobber med barn og unge i kommunen, SteinSaksPapir. Denne strategien har som mål å redusere utenforskap gjennom å styrke fellesskapene mellom barn og unge, innbyggerinvolvering, samt løse komplekse oppgaver på tvers. Disse to strategiene er derfor sentrale rammeverk for hele oppvekstområdet. Barn, unge og foreldre i sårbare livssituasjoner er alle voksnes ansvar, og innsatsen krever samarbeid mellom ulike aktører.

Kvalifikasjoner:

 • Barnevern- eller sosialfaglig utdannelse på minimum bachelornivå
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller relevant erfaring
 • Solid kompetanse og erfaring fra barnevernsfeltet
 • God kjennskap til aktuelle lovverk, god juridisk kompetanse
 • Veilederkompetanse
 • Erfaring fra endrings- og prosessarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Varm og empatisk
 • Bygge relasjoner internt og eksternt
 • Nysgjerrig, undrende med humoristisk sans
 • Systematisk og målrettet
 • Fokus på myndiggjøring og medvirkning i personalgruppa
 • Åpen for andres meninger og erfaringer, fleksibel
 • Kan formulere eget faglig og verdimessig ståsted og kunne gjøre rede for hvordan dette vises i praksis
 • Bygge kultur som preges av mangfold, undring, motforestillinger og begeistring
 • Utfordre eksisterende sannheter
 • Motivert til å prege utviklingen av Trondheim kommune 
 • Du kommuniserer åpnet med omgivelsene både i- og utenfor egen organisasjon, og er med på å skape forutsetninger for positiv samfunns- og byutvikling

Vi tilbyr:

 • Et sterkt tverrfaglig lederfellesskap på enheten
 • Deltakelse i byens barnevernledernettverk
 • Støttefunksjoner HR, økonomi og planer
 • Veiledning, individuelt og i gruppe
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte ansatte
 • Lederstøtte fra kommuneledelse
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger