Detaljer


Spennende vikariat i poliklinikk ledig for sykepleier, vernepleier, sosionom

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et tilbud innen psykisk helsevern for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske lidelser. NBHP er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

NBHP har 30 medarbeidere som yter tjenester til hørselshemmede barn, unge og voksne i hele landet. Visjonen er at hørselshemmede i Norge skal få et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern. Vi gir utredning og behandling  til hele spekteret av psykiske lidelser.

Våre pasienter kan ha kompliserte, sammensatte lidelser som utfordrer tradisjonell utredning og diagnostikk. Vi har ofte behov for tverrfaglig samarbeid for å gjøre gode utredninger og gi god behandling.

Vi ønsker oss medarbeidere som stiller seg kreativt nysgjerrige overfor nye og utfordrende problemstillinger.

Du må kunne -  eller ha lyst til å lære tegnspråk!

NBHP har to kliniske enheter, enhet for voksne og enhet for barn og unge samt en kompetanseenhet.

Den utlyste stillingen er knyttet til enhet for voksne.

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning.  

Arbeidsoppgaver
Delta og bistå i utredning av psykiske lidelser
Poliklinisk behandling og oppfølging
Deltakelse i tverrfaglig team knyttet til pasientenes behandling 
Undervisning, veiledning og deltagelse i faglige prosjekter
Samarbeid med pårørende, primærhelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar for pasientgruppen; noe reisevirksomhet vil inngå i arbeidet   
Kvalifikasjoner

Ønskelig med videreutdanning psykisk helsearbeid
Evne til å tenke bredt rundt kliniske problemstillinger 
Ønskelig med tegnspråkkompetanse
Aktuelle kandidater uten tegnspråkkompetanse vil få opplæring
Ønskelig med erfaring med målgruppen
Erfaring fra klinisk arbeid  
Politiattest er nødvendig 

Personlige egenskaper
Engasjement og interesse for feltet
Gode evne til målrettet og strukturert arbeid 
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Initiativ, engasjement og fleksibilitet
 Vi tilbyr

Seks måneders vikariat - med muligheter for forlengelse
Fleksitid
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Deltagelse i tverrfaglige nettverk
Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement for pasientgruppene
Tegnspråkopplæring
Lønn etter foretakets overenskomster 
Svært hyggelig og godt arbeidsmiljø