Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spennende stilling som overlege/psykiater

Offentlig forvaltning

Velkommen som psykiater/overlege hos oss!

Ønsker du å arbeide på et team som er organisert rundt bruken av en kunnskapsbasert psykoterapimetode for pasienter som strever med personlighetsproblemer? Å kunne jobbe sammen med andre i et levende og engasjert fagmiljø. Da er dette jobben for deg!

I DPS Østre Agder har vi et team som tilbyr gruppebehandling for pasienter med personlighetsforstyrrelser og personlighetsrelaterte vansker. Gjennom flere år har vi jobbet frem et team som arbeider med gruppeskjematerapi, supplert med individuell skjematerapi. Vi er i gang med å utvikle tilpasset terapi for engstelig unnvikende personlighetsproblemer og arbeider sammen med DBT ferdighetsterapeuter og behandlere. Vi ser potensialet i å jobbe i et miljø hvor vi lærer av hverandres metoder og supplerer hverandre i tilpasninger til pasienters behov.
På teamet nå er vi psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere/spesialvernepleiere, spesial fysioterapeut, IPS (jobbspesialist), og av og til har vi en LIS lege i praksis hos oss. Nå vil vi gjerne ha med deg som psykiater i teamet vårt!

Vi er medlemmer i Nettverk for personlighetsforstyrrelser og har forskerkompetanse på teamet og i Nettverket. Som psykiater vil du også bli del av et faglig sterkt kollegium sammen med de andre overlegene i poliklinikken. Det er et tett samarbeid og godt humør i overlegegruppen. 

Arbeidssted er for tiden ved vårt DPS på Bjorbekk. Klinikken er opptatt av å jobbe dynamisk og fremtidsrettet. Dette vil innebære mulighet for å arbeide både digitalt og ved flere lokasjoner i klinikken.

Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som overlege/psykiater i gruppeteamet i Arendal

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Kun søknader registrert elektronisk vil bli vurdert.  

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent spesialist i psykiatri
  • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
  • Spesiell kompetanse innenfor personlighetspsykiatri og skjematerapi er nødvendig
  • Beherske skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
  • Kjennskap til norsk lov- og regelverk

  Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet
  • Faglig engasjert og ansvarsbevisst
  • Interesse og ønske om å bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø
  • God evne til samhandling og samarbeid internt og eksternt  

  Vi tilbyr:

  • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
  • Mulighet for videreutdanning
  • Veiledning
  • Lønnet studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
  • Flyttegodtgjørelse etter avtale