• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2021
 • Sted:
  BORRE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  BORRE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4098647
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Spennende stilling som fagleder og fagutvikler

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Spennende mulighet som fagleder og fagutvikler i Horten helsehus!
Horten Helsehus er en enhet i kommunalområdet Helse og velferd. Kjerneoppgave for enheten er å ivareta og kvalitetssikre tiltak og tjenester for bedret folkehelse med forebygging, rehabilitering, samordning og behandling av innbyggere i Horten, slik at de har aktive og meningsfulle liv.  Vår visjon for tjenestene er; «Trygg og selvstendig i eget liv - skap gode dager».
Vil du være med å lede og videreutvikle arbeidet med forebygging, en treffsikker rehabilitering og ivaretakelse av tiltak og tjenester ønsker vi oss deg som  kan stimulere til dette i tett samarbeid med pasient og pårørende; "Hva er viktig for deg?"
 
Horten helsehus har følgende avdelinger; Horten frivilligsentral, Frisklivssentral, FISK senior (Helsestasjon for seniorer, seminar 62-65, forebyggende hjemmebesøk, trening og aktivitet), Horten aktivitetssenter for seniorer, Hverdagsrehabilitering, KOLS team, Ergo- og fysioterapi, korttidslager, Varmtvannsbasseng, Kreftkoordinator, Demens koordinatorer, Dagaktivitetssenter for personer med demens, Omsorgsboliger Braarudtoppen og Åsentunet, Braarudåsen rehabiliteringssenter  og lindrende avdeling, Øyeblikkelig hjelp døgn avdeling og Horten Legevakt.

Vi gir tjenester til pasienter og brukere i mange av livets faser. Vi søker deg som er engasjert, motivert og faglig dyktig, med evne til å se tjenestene i et tverrfaglig hel hetsperspektiv. Her kan du påvirke og utvikle tjenesten på individ og overordnet nivå.

Arbeidsoppgaver:

Sikre at kompetanse, ansvar og roller tydeliggjøres ved opplæring, oppfølging og veiledning av ansatte
Holde deg faglig oppdatert
Sikre og være en pådriver til å utvikle helhetlige tjenester, effektive rutiner, prosedyrer, systemer, kunnskapsbasert praksis, egenkontroll/ internkontroll
Være god og tydelig rollemodell i enheten, med faglig autoritet og varme
Planlegging og gjennomføring av internundervisning
Veiledning og opplæring av nyansatte
Kontakt med samarbeidspartnere vedrørende studenter/elever og hospitanter
Sikre god samhandling med pasienter, pårørende, øvrige tilbud og samarbeidspartnere
Delta og være pådriver i prosjekter og utviklingsarbeid i enheten og kommunen
Medansvar for utvikling og opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø
Delta og bidra aktivt i enhetens lederteam og HMS gruppe for å fremme utvikling, gode relasjoner og godt omdømme 

Kvalifikasjoner:

Krav:
3-årig bachelorgrad i sykepleie, gjerne med relevant videreutdanning
Erfaring og kjennskap til målgruppene og kompetanse innen fagfeltene
Kunnskap og erfaring med e-lærings og dataverktøy
Erfaring fra arbeid med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (bestått B2 test i norsk)

Ønsker:

Det er en fordel med Velferdsteknologisk kompetanse og/eller erfaring
Det er en fordel med erfaring fra liknende stilling

Personlige egenskaper:

Du er faglig engasjert med fokus på fremtidsrettet utvikling, og har genuin interesse for tverrfaglige løsninger rundt tjenestene og målgruppen
Du er selvstendig og dedikert og har god kompetanse innenfor fagområdet
Du inspirerer, engasjerer og motiverer andre til å blomstre
Du er fleksibel, løsningsorientert og nysgjerrig
Du har stor arbeidskapasitet, er resultatorientert og strukturert
Du er dyktig på kommunikasjon og er en sterk relasjonsbygger, det være seg pasienter, pårørende, ansatte og andre samarbeidspartnere
Du deler og formidler kunnskap på en god og trygg måte
Evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med de ulike fag områdenes lov- og regelverk og politiske styringssignaler
Pedagogisk evne til å formidle kunnskap
Interesse og engasjement for rehabilitering og erfaring fra tverrfaglig samarbeid

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

Støttende og engasjert ledelse, dyktige kollegaer som gir det lille ekstra
Spennende og utviklende oppgaver i tett samhandling med enhetens lederteam
En spennende utviklingsstilling med et samfunnsoppdrag og mulighet til å påvirke en voksende forebyggende tjeneste med behov for innovativ praksis
Hyggelige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
Bedriftshelsetjeneste
Fri bruk av Horten svømmehall
Rabatt på treningssenter
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn ihht HTA og ansiennitet   
 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2021
 • Sted:
  BORRE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  BORRE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4098647
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune