Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spennende prosjektstilling for psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Ringerike BUP er organisert i BUPA, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. BUPs overordnede målsetting er å tilby utredning og behandling til barn og unge (0-18 år) med psykiske lidelser og deres familier/foresatte.

Ringerike BUP har i dag 26 fagstillinger som er besatt av godt kvalifiserte og bredt sammensatte fagfolk. Poliklinikken er per i dag organisert i to allmenpsykiatriske enheter med spiseteam og sped- og småbarnsteam på Ringerike, samt en allmenpsykiatrisk enhet på Ål. Stillingen som er utlyst vil ha arbeidssted i Hønefoss. Kontoret ligger ved Ringerike sykehus og er 35 min fra Sandvika. Dekningsområdet består av Ringerike kommune og de fire omkringliggende kommunene Modum, Jevnaker, Hole og Krødsherad. 

Ringerike kommunes slagord er "nærmest det meste"  og det stemmer i den forstand at det er relativt kort vei til hovedstaden, turmuligheter i Nordmarka og populære hytte/ skidestinasjoner i Hallingdal og Valdres. En annen side av nærheten er at man befinner seg en overkommelig og behagelig togreise unna Bergen, eller relativt kort vei til Oslo Lufthavn med de reisemuligheter det gir. Området i seg selv tilbyr gode fritidsmuligheter for barn og voksne sommer som vinter. Her kan det nevnes gode muligheter til  båt og badeliv i Tyrifjorden, et flott skiterreng i nærheten og et rikt kulturtilbud.  Vår region er et godt sted å vokse opp for barn og man får fortsatt mye for pengene i boligmarkedet her sammenlignet med i hovedstaden . Dersom man ønsker å pendle hit, er det gode bussforbindelser fra Oslo og Sandvika og man har da gleden av å reise i motsatt retning av rushtrafikken. Reisetiden til og fra Oslo vil i de nærmeste årene reduseres på grunn av  omfattende veiprosjekter som er under bygging.

Vi ser etter deg som er psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi.  Videre har du:

 • Erfaring og interesse for å drive med inntaksarbeid.
 • Interesse for vurderinger knyttet til rett hjelp til rett sted, til rett tid, samarbeid med 1.linjen og  grensesnitt mellom 1./ 2. linjetjenester.
 • Betydelig erfaring med utredning og behandling i barne-og ungdomspsykiatrien, men har nå ønske om å arbeide med faget på et litt overordnet nivå.

Da kan du bidra med:

 • Å arbeide som leder av inntaksteamet
 • Å delta  på ordinære inntaksmøter og "dialogbaserte inntaksmøter" der henvisninger drøftes med kommunale tjenester for å avgjøre hvem som skal hjelpe.
 • Ansvar for å ta telefoner med henblikk på å avklare manglende informasjon i henvisninger.
 • Ansvar for kommunikasjon med familie og 1.linjen dersom tilbud gis i kommunene.
 • Ansvar for å behandle rettighetsklager .
 • Delta som veileder for personell fra kommunale helsetjenester med fokus på å bidra til at de håndterer saker bedre på egen hånd.
 • Ansvarlig for å gjennomføre  vurderingssamtaler der spørsmålet er om tilbudet skal gis i spesialisthelsetjenesten eller i kommunene. 
 • Å gi veiledning til andre psykologer som del av deres spesialistutdanning
 • Å bidra i vår vaktordning for øyebelikkelig hjelp på dagtid

Har du behov eller ønske om å arbeide mye fra hjemmekontor? I denne stillingen er det mulig å arbeide opp til 40-50 % fra hjemmekontor. Dette er et to-årig prosjekt der vi ønsker å teste ut en ny måte å drive inntaksarbeid på.  Vi lyser allikevel ut en fast stilling som psykologspesialist. Vi er interessert i å diskutere detaljer i gjennomføring av prosjektet med den som besetter stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert psykolog  som er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Personlige egenskaper:

 • Se beskrivelse ovenfor
 • God evne til å arbeide selvstendig, samt i team
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne og lokal tilknytning vektlegges

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og nysgjerrig tverrfaglig miljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn
 • En hyggelig arbeidsplass med engasjerte medarbeidere som rapporterer om god trivsel, hvor vi vektlegger åpenhet, internt samarbeid og kollegastøtte

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25.