• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148453
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Spennende oppgaver venter vår nye psykiater ved vårt stressmestringsteam på Haakonsvern

Forsvaret

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet / Institutt for militær psykiatri og stressmestring (IMPS) er det ledig stilling som militær psykiater i gradsnivået major/orlogskaptein (OF3/SAN). Stillingen inngår i stressmestringsteam Vestlandet (SMT-V).

Arbeidsoppgaver:

Oppgaver

 • Utføre klinisk virksomhet for alle forsvarsgrener
 • Sakkyndighetsarbeid i form av vurdering av tjenestedyktighet
 • Undervisning for militært personell i militær-psykiatriske emner
 • Delta i operativ støtte til andre avdelinger (før, under og etter INTOPS)
 • Bistå i avdelingens fagutvikling. Bidra til tverrfaglighet innen SMT Vestlandet
 • Utføre forebyggende, diagnostisk, behandlende og rådgivende militær psykiatrisk virksomhet

 

Kvalifikasjoner:

Det kreves

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus LIS 1 med full rekvisisjonsrett
 • Krav til spesialitet som Psykiater
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) og MEDSEL (medisinsk skikkethet) innen tiltredelse
 • Kandidat må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret innen tiltredelse
 • Va kurs. Søkere som ikke har VA kurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

 

Det er ønskelig med erfaring og kompetanse innen militær-psykiatri

 

Personlige egenskaper:

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evner å ha helhetsoversikt
 • Evner å ta initiativ
 • Innehar gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden
 • Personlig og faglig utvikling
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som stillingskode 1520 som Major/Orlogskaptein (OF3/SAN), lønnstrinn 83 - 88, for tiden kr 896.500,- til kr 1.030.100,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse. Stillingen er 37,5 time per uke.

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2022). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

Merknad! Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere, autorisasjon (HPR) og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148453
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret