Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spennende og utviklende jobb med faglige utfordringer sammen med engasjerte og dyktige fagfolk

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være en del av et solid og aktivt tverrfaglig miljø, og liker du faglige utfordringer?

Er du robust, handlekraftig og tydelig samtidig som du er relasjon- og dialog orientert med fokus på det mellommenneskelige?
Har du autorisasjon i sykepleie/vernepleie eller bachelor i sosialfaglige studieretninger?
Da kan du være den vi søker etter!  

Vi har 1 fast 100 % stillinger som sykepleier/vernepleier/miljøterapeut
Oppstart etter avtale

Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.
Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 30 senger fordelt på tre lukkede seksjoner. Seksjon A har 11 døgnplasser og gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd.
Vi har et godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter, kognitiv miljøterapi og ERM (Early Recognition Method) som metoder og satsningsområder for faglig utvikling. Vi har og stort fokus på fysisk aktivitet.
Avdelingen er opptatt av faglig utvikling og vi er engasjert i flere forskningsprosjekter.

Avdelingen befinner seg på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta det sykepleiefaglige og miljøterapeutiske arbeid, basert på åpen dialog og koginitiv miljøterapi
 • Delta aktivt i det tverrfaglige teamet rundt pasienten
 • Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av behandlingsplaner
 • Primærkontaktansvar og ansvarsvakt 
 • Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig
 • Sørge for god samhandling
 • Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis
 • Ressursperson på aktuelle satsingsområder

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie/vernepleier eller sosialfaglige studieretninger med lang og relevant erfaring
 • Erfaring og oppdatert kunnskap fra feltet
 • Kjennskap til bl.a. ERM, åpen dialog og kognitiv terapi
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Du må være trygg på deg selv, handlekraftig, pålitelig, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre
 • Du må ha evnen til å ha sikkerhetsbevissthet i kombinasjon med godt relasjonsarbeid
 • Du må være faglig engasjert, fleksibel og innstilt på å bidra til gode løsninger
 • Du må ha god psykisk og fysisk helse som gjør at du tåler å stå i krevende utageringssituasjoner.
 • Personlig egnethet vektlegges        .

Vi tilbyr:

 • Todelt turnus, 3. hver helg
 • En spennende og utfordrende jobb i et faglig aktivt miljø med engasjerte og dyktige medarbeidere 
 • Gode muligheter for faglig utvikling, med særlig fokus og opplæring i Åpen dialog i nettverksmøter, rusmestring, ERM og kognitiv terapi
 • Opplæring satt i system gjennom kursprogram, sertifiseringer og veiledning. 
 • Opplæring i sikkerhetsbevissthet og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering, MAP
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Treningsfasiliteter og mulighet til å trene i arbeidstiden 
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Gratis parkering

Er du interessert, men ønsker mer opplysninger? Ikke nøl med å ta kontakt for en uformell samtale