• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1255, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4965555
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Spennende jobb som barnevernkonsulent i en av Oslos største barneverntjenester

Offentlig forvaltning

Seksjon omsorg har ledig vikariat med mulighet for fast ansettelse. Seksjonen har ansvar for oppfølging av barn under omsorg, deres familier og fosterhjem. I tillegg vil det ligge et særskilt ansvar for godkjenning av fosterhjem i stillingen. 

 

Barnevernstjenesten er inndelt i ulike team; stab/mottak, barn1, barn2, ungdom og omsorg. Barn1 har et særskilt ansvar for sped- og småbarnssakene. I tillegg har vi et veiledningsteam (Ressursteam) som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Enheten er i kontinuerlig utvikling, med stort fokus på fagutvikling. Vårt store faglige satsningsområde er arbeid med voldsproblematikk. Gjennom et samarbeid med ATV øker vi kunnskap om vold, utarbeider nytt materiell og prøver ut foreldreveiledningsverktøy. Bydelen byr på spennende arbeid og stort rom for personlig faglig utvikling i saksbehandlerrollen.

 

01.03.23 starter tjenesten opp et nytt prosjekt, mobilt akutteam, til familier som er i en akutt krise og der det er fare for at barnet plasseres utenfor hjemmet. Teamet rigges slik at de kan gå raskt inn i familien når krisen oppstår, fortrinnsvis samme dag, og arbeide med stabilisering og veiledning, samt kartlegge og mobilisere nettverket. Teamet skal jobbe med familien i en begrenset periode fra 1 dag til 4 uker. Tidsrammen skal være fleksibel og tilpasses familiens behov. Målgruppen for tiltaket er familier med barn og ungdom mellom 0 - 18 år. Hovedmålet med å opprette teamet er å utvikle og implementere et godt egnet tiltak for å gi familiene raskere og bedre hjelp i den akutte fasen.

 

Bydel Søndre Nordstrand har inngått et samarbeid med OsloMet-storbyuniversitet. Som en universitetsbydel utvikler vi et nytt og spennende samarbeid, både om utdanning og forsknings-/utviklingsprosjekter. Satsningen vil også romme tiltak som skal bidra til flere praksisplasser, møteplasser på tvers av utdanninger og tjenester, samt kontor- og arbeidsplasser for forskere, stipendiater og studenter. OsloMet er koblet på dette prosjektet. 

 

Noen av våre nye og erfarne ansatte kan snakke med deg dersom du ønsker en uformell samtale om hvordan det er å jobbe i tjenesten.

 

Vi har også etablert brukerråd som består av barn og foresatte som har vært i kontakt med oss. Brukerrådene gir oss viktige innspill for å heve kvaliteten i det barnevernfaglige arbeidet. 

Vi flyttet inn i et nytt og flott bydelshus, på Holmlia senter, i desember 2021. Vi er nå samlokalisert med administrasjonen og andre aktuelle samarbeidsparter i bydelen, noe som forenkler samarbeid på tvers. Tog og bussforbindelse er rett ved bydelshuset.

Arbeidsoppgaver:

 • Du håndterer generell saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Godkjenning av fosterhjem
 • Du vil få ansvar for all dokumentasjon i arbeidet
 • Samarbeid og møtevirksomhet med eksterne samarbeidspartnere
 • Møtevirksomhet og oppfølging av familier
 • Du stiller som partsrepresentant i Fylkesnemnda og andre rettsinstanser
 • Deltakelse i team og individuell oppfølging av seksjonsleder
 • Deltakelse i faglig utviklingsarbeid
 • Noe reisevirksomhet og ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig relevant høgskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Ved annen relevant utdanning kreves erfaring fra 1 linje
 • Ønskelig med master eller at det kommende kompetansekravet er innfridd på annen måte
 • For arbeid i seksjon omsorg er det krav om 1 linjeerfaring 
 • Meget god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra saksbehandling innen barnevernets førstelinjetjeneste
 • Førerkort klasse B er ønskelig
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
 • Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse
 • Søkere med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel, strukturert, motivert og trygg i rollen
 • Du må trives med å arbeide målrettet både selvstendig og i team, samt oppnå resultater i krevende og hektisk miljø
 • Du må ha svært gode samarbeidsevner og en helhetlig forståelse av arbeidet med barn og deres familie
 • Du må ha gode analytiske evner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er proaktiv og åpen for ny kunnskap innen faget
 • Du er imøtekommende, tillitsbyggende og skaper gode relasjoner
 • Du er ansvarsfull og bevisst på egne holdninger/verdigrunnlag/egen praksis

Vi tilbyr:

 • Lønnstrinn: 34-43 (for tiden kr 533 000 - 624 100). Stillingene lønnes etter Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
 • Gode tjeneste- og forsikringsordninger i OPF
 • En spennende, krevende, utfordrende og lærerik arbeidshverdag i en bydel med muligheter og ambisjoner
 • Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Et arbeidssted opptatt av fagutvikling
 • Egen opplæringsplan og oppfølging av nyansatte det første ansettelsesåret
 • Avtale om bruk av fleksitid
 • Trening i arbeidstiden
 • Kantine
 • Prosessveiledning i gruppe med ekstern psykolog
 • Nyansattveiledning
 • Flere sosiale tiltak for å bygge opp under et godt arbeidsmiljø
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1255, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4965555
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune