Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sosionom vikariat 100%

Offentlig forvaltning

Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade (MNB) har ett vikariat i 100% ledig for sosionom i perioden 26.06.23 – 29.02.24 med mulighet for forlengelse.

Avdelingen har 17 senger og tilbyr primærrehabilitering samt oppfølging til pasienter med amputasjoner, brannskade, komplekse bruddskader og nevrologisk sykdom. Flere av pasientene har også utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Vi jobber tett sammen i tverrfaglig team, hvor vi har et helhetsperspektiv og hvor pasientens mål står i fokus.

MNB er et bredt sammensatt lag bestående av teamkoordinator, psykolog, sosionom, fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og en stor sykepleietjeneste. I tillegg har vi mange gode samarbeidspartnere internt på sykehuset, som f.eks. idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog, sexolog og ortopediingeniører. Våre kjerneverdier er profesjonalitet, engasjement og glede.

Sosionomen i teamet har fokus på å forebygge, løse og redusere sosiale/ psykososiale problemer. En viktig del av pasientenes rehabilitering er å forberede hverdagen etter utskrivelse best mulig. Sosionomen kartlegger hjelpebehov for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Hovedområder er økonomi, bolig, arbeid og sosial deltakelse/ nettverksarbeid. Gjennom støttesamtaler, råd og veiledning samt igangsettelse av tiltak, kan både pasient og pårørende få hjelp til å tilpasse seg en endret livssituasjon. 

Vi jobber innovativt og har fokus på muligheter. Blant annet benyttes ny teknologi med mobile enheter til kommunikasjon, samarbeid og dokumentasjon. På MNB ønsker vi å ha et miljø preget av åpenhet, læring og utvikling, og vi arbeider hele tiden for et godt arbeidsmiljø. Hos oss får du tilbud om oppfølging og veiledning fra annen sosionom på sykehsuet, og vi tilbyr også et tverrfaglig introduksjonsprogram som setter deg inn i din nye rolle. Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen. 

Det er ca. 40 minutters reise til sykehuset fra Aker brygge med offentlig transport, og med båt fra Lysaker ca. 20 minutter. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.

Får du tilbud om stillingen må du legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede. Ved intern ansettelse kan en annen stilling bli ledig. 

Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og vil behandle søknader fortløpende. Intervju kan eventuelt gjennomføres digitalt. 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Ønskelig med erfaring fra somatisk sykehus eller NAV
 • Fordel med relevant videreutdanning

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Stor kapasitet
 • Jobbe godt både selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Fleksibel

Vi tilbyr:

 • Veldig hyggelige kollegaer
 • Spennende og varierte arbeidsdager
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Har meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring