Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sosionom/ vernepleier/ barnevernspedagog

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som er positiv, nytenkende og endringsorientert. Du er løsningsorientert og hjelper gjerne til der det er behov. Du er fleksibel i arbeidshverdagen, og er i stand til å ta selvstendige avgjørelser og valg. Du er god på samarbeid og bidrar aktivt i utvikling av teamet. Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne - og er strukturert i din arbeidshverdag.


Vi trenger deg i 100% stilling med for tiden i to-delt turnus med arbeid hver 3. helg.


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA) har tilbud innen avgifting, døgnbehandling, strukturert poliklinisk behandling og legemiddelassistert rehabilitering. Vi samarbeider tett med våre kolleger i de øvrige avdelingene for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og vi har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Vår behandling bygger på prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengighet. Avdelingen har 141 årsverk.


Avdelingen inngår i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Vi har et av Norges mest komplette tilbud innen fagfeltet. Det gjør oss i stand til å behandle et bredt spekter av lidelser innenfor voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus/ avhengighet - med riktig fagkunnskap og kvalifiserte spesialister.


Klinikken har som overordnet mål å hjelpe pasientene og familiene deres til økt mestring og bedret livskvalitet. Tilbudet omfatter både døgn-, dag- og poliklinisk behandling. Vi har egen forskning- og fagutviklingsenhet, i tillegg vektlegges undervisning og veiledning for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.


Behandlingsseksjonen ARA Konnerud har 12 døgnplasser og behandling gis i inntil 16 uker. Vi er lokalisert på Konnerud i Drammen. Behandlingen består av gruppeterapi, individualterapi, familiesamtaler og miljøterapi. Vi arbeider i team rundt hver enkelt pasient.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog. 
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring med TSB (tverrfaglig spesialisert behandling).
 • Har erfaring innen fagområdet psykisk helse og eller rus.
 • Har tilleggsutdanning innen psykisk helsearbeid, rus eller annen relevant videreutdanning. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er positiv, nytenkende og endringsorientert.
 • Er løsningsorientert og har vilje til å hjelpe andre.
 • Er fleksibel og håndterer travle dager.
 • Er selvstendig, men med evne til å samarbeide godt i team.
 • Har god skriftlig fremstilling.
 • Er strukturert og har god gjennomføringsevne.
 • Er en aktiv bidragsyter til et givende arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035