Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sosionom på lukket psykosepost

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være en del av et solid og aktivt tverrfaglig miljø?
Er du engasjert, initiativrik og trygg på deg selv?
Er du robust, handlekraftig og tydelig samtidig som du er relasjon- og dialog orientert med fokus på det mellommenneskelige?
Da kan du være den vi søker etter!

Hos oss vil du samarbeide med en personalgruppe som på lik linje som deg  har store ambisjoner for pasientbehandling og som lett finner inspirasjon til forbedring eller nye spennede tanker. Vår kompetanse er unik innen vårt fagområde og vi sørger for å gjøre hverandre gode i enhver arbeidssituasjon.
Hvis du vil bli en del av vårt supre team og være en viktig bidragsyter til at våre pasienter mottar god helsehjelp, og selv oppleve å være i utvikling og oppleve mestring og utfordringe ved ditt arbeid, så ikke nøl med å søke!
Hos oss kommer du ikke til å gå uthvilte hjem fra jobb, men ofte med en følelse av mestring og å være betydningsfull for både pasientene og for dine kollegaer. 
Vi forventer høy grad av jobbengasjement hos deg, og du kan vente deg en unik mulighet til faglig og personlig utvikling med en bratt læringskurve. 

Vi har ledig 100% fast stilling som sosionom
Tiltredelse etter avtales

Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.
Seksjonen gir utredning og behandling til pasienter med alvorlige komplekse psykiske lidelser, psykoselidelser i kombinasjon med rusmiddelavhengighet, voldsproblematikk, fengselsinnsatte som er i behov av allmennpsykiatrisk behandling og pasienter som er dømt til behandling innen psykisk helsevern. De fleste som innlegges er i behov av å være underlagt tvang med døgnopphold, og er over 18 år. Seksjon A har 11 døgnplasser og gjennomsnittelig innleggelsestid er 2,5 måneder. Inneholdet i behandlingstilbudet kan være utredning, medikamentell behandling, kartlegging og tiltak rettet mot symptomer, funksjoner, ressurser, mestringsstrategier og forvarsler på forverring.  Videre er psykoedukasjon, samarbeid med kommune og pårørende en viktig del av behandlingsopplegget.  
Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde og utvikle den høye faglig kompetansen som trengs i personalgruppen, også innen åpen dialog i nettverksmøter, kognitiv miljøterapi og ERM (Early Recognition Method).  Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd.
Avdelingen er opptatt av faglig utvikling og vi er engasjert i flere forskningsprosjekter.
Avdelingen befinner seg på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.
Alle søkere må søke elektronisk.


Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Videreutdanning innen psykisk helsevern eller rusomsorg er ønskelig
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten, NAV samt offentlige. og private hjelpeinstanser tillegges stor vekt.
 • Erfaring og oppdatert kunnskap fra psykisk helsearbeid tillegges stor vekt
 • God kjennskap til aktuelle lover og forskrifter
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

  Du må være strukturert og målrettet
  Du må ha vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivåer, både internt og eksternt
  Du å ha gode evner til å jobbe i tverrfaglige team
  Du må kunne ta ansvar og jobbeselvstendig.
  Du må trives i et aktivt og til tider hektisk miljø
  Du må være trygg på deg selv, pålitelig, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre
  Du må ha evnen til å ha sikkerhetsbevissthet i kombinasjon med godt relasjonsarbeid
  Du må være faglig engasjert, fleksibel og innstilt på å bidra til gode løsninger
  Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner, og du må være skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering.
  Personlig egnethet vektlegges, og det vil gjøres en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et faglig aktivt miljø med engasjerte og dyktige medarbeidere 
 • Tverrfaglig teamsamarbeid med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning, opplæring og internundervisning.
 • Muligheten til å være med å videreutvikle seksjonen
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Eget kontor samlokalisert med avdelingens øvrige sosionomer
 • Opplæring i sikkerhetsbevissthet og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Treningsfasiliteter og mulighet til å trene i arbeidstiden 
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Gratis parkering

Er du interessert, men ønsker mer opplysninger? Ikke nøl med å ta kontakt for en uformell samtale