Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sosionom med videreutdanning, Avdeling rus og avhengighet, Groruddalen poliklinikk

Offentlig forvaltning

Avdeling rus og avhengighet (ARA) arbeider etter retningslinjer for TSB (Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling) og er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Ahus. Vi har ledig 100%  fast stilling for sosionom med videreutdanning innen rus og avhengighet, eller psykisk helse, ved Avdeling rus og avhengighet Groruddalen - poliklinikk.

Poliklinikken ligger på Grorud i Oslo. Den har 18,3 stillinger og er tverrfaglig sammensatt med medisinskfaglig, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse. Opptaksområdet er bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune.

Poliklinikkens målgruppe er mennesker med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, inkl. samtidig forekomst av psykiske lidelser. En større andel av våre pasienter er i LAR.

Som tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ønsker vi å gi pasientene våre et helhetlig, enhetlig og integrert behandlingstilbud, i tråd med avdelingens visjon og mål. Hos oss vil du få anledning til å jobbe innenfor et spennende fagfelt med varierte problemstillinger og møte mennesker med ulik bakgrunn og utfordringer.

Avdelingen har etablert et eget forskningsutvalg og har tatt mål av seg til å bygge opp et miljø for klinikknær forskning innenfor fagfeltet rus og avhengighet.

Vi søker etter sosionom i 100 % fast stilling.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • De viktigste oppgavene er poliklinisk utredning og behandling av pasienter med en avhengighetsproblematikk, inkl LAR, i kombinasjon med psykiske lidelser
 • Arbeid i tverrfaglige team 
 • Samarbeide med primærhelsetjeneste og andre naturlige samarbeidsparter
 • Ha fokus på individ og nettverk
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker sosionom/sosialfaglig med arbeidserfaring fra TSB eller psykisk helsevern og som var videreutdanning innen rus og/eller psykisk helsearbeid. Tidligere erfaring med målgruppen er en fordel. 

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en person som både kan være strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, kombinert med god evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Du må kunne vise lojalitet til beslutningsprosesser og endelige vedtak.

Vi tilbyr:

 • Arbeidsplassen er kjennetegnet av et godt sosialt miljø og stort faglig engasjement. Du vil få anledning til å arbeide individuelt og sammen med andre med god kompetanse innen arbeidsfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.