Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sosionom med videreutdanning

Offentlig forvaltning

100 % fast stilling ledig fra august 2022

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Sarpsborg formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, vanedannende medikamenter, illegale rusmidler og spill) som bor i Sarpsborg og Rakkestad. En stor andel av våre pasienter har tilleggsproblemer og behandlingsbehov knyttet til psykisk helse sosial. Pasientens livssituasjon (arbeid, skole, aktivitet) og nære relasjoner inkluderes på ulike måter inn i det enkelte behandlingsforløp.

Poliklinikken er organisert i flere fagteam: LAR (legemiddelassistert rehabilitering), MBT (mentaliseringsbasert behandling), Traume og Familieteam. Ut over dette har vi tre medarbeidere tilknyttet FACT-team samt 6 psykologer tilknyttet rusmestringsenheter i fengsel. Vi har også jobbspesialister fra NAV (IPS) som inngår i vårt tverrfaglige behandlingsteam. Vi søker nå erstatter for en av våre trofaste sosionomer som går over i annen stilling i sykehuset. 

Stillingen vil inngå i videreutvikling av poliklinikkens organisering med særlig vekt på sosialfaglig spisset funksjon knyttet til inntak og direkte pasientarbeid med forankring i poliklinikkens inntaksteam samt tverrfaglige behandlingsteam. Det kan også være aktuelt å vurdere en sosialfaglig spisset funksjon knyttet til akutt TSB. Du vil følgelig inngå i en viktig utvikling av poliklinikkens hjelpetilbud med gode muligheter til å medvirke i utvikling av egen arbeidssituasjon. Sist, men ikke minst, vil du bli en del av et dynamisk, mangfoldig og spisskompetent fagmiljø - og et sosialt, trygt og hyggelig arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Sosialklinisk arbeid med pasienter, pårørende, familier og par
 • Kartlegging i henhold til pakkeforløp TSB
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Samarbeid i fagteam inkludert inntaksteam
 • Samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester inkludert fastleger
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som sosionom med tilleggsutdanning i familieterapi, psykisk helsearbeid eller arbeid med rusproblemer
 • Arbeidserfaring fra kommunalt rus og psykisk helsearbeid, familievern, psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Erfaring med teamsamarbeid

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og ansvarlig fagperson som har evne til å tilpasse seg og bidra i et tverrfaglig team
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i tett samarbeid med andre faggrupper
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming
 • Personlig egnethet tillegges vekt                     

Vi tilbyr:

 • Du vil møte et levende og engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.