Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.04.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  Halden kommune
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1470143
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sosionom i rustjenesten, 80% fast stilling

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og et satsingsområde innen helse og omsorg. Rustjenesten er en av avdelingene i enheten hvorav feltteamet inngår. Vi er på jakt etter en engasjert sosionom som ønsker å arbeide med personer med rus og psykiske helseutfordringer.

80 % fast stilling i feltteam rus
Sosionom
Turnus dag / kveld
Stillingen har arbeid hver 4. helg

Beskrivelse av arbeidssted
I feltteamet jobber personalet alltid to og to, vi har leasing bil og hyggelige kontor lokaler. Arbeidet er turnus dag/kveld og 4.hver helg. Dette gir teamet fleksibilitet i oppfølgingen av pasientene ved å tilby tjenester også på kvelder og helger.
Teamet jobber med alle pasientene, men hver pasient har sin koordinator. Dette betyr stor grad av samhandling, samarbeid og kommunikasjon mellom de ansatte. Det gis helhetlige vedtaksbaserte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver
Feltteamet gir i hovedsak tjenester til unge med rus og psykisk lidelse. Oppfølging og behandling foregår i den enkeltes hjem og i tillegg har teamet ansvar for 8 boliger for rusavhengige. Oppgavene består i hovedsak av samtaler for å motivere til endring, bistå med økonomiske utfordringer, praktisk hjelp, samarbeid med andre instanser som TSB poliklinikk, fastleger og Nav. Vi har fokus på individuell plan og endringsarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

 • Utdanning som sosionom.
 • Videreutdanning er ikke et krav, men er ønskelig.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med rusavhengighet.
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt og selvstendig
 • Må trives med å jobbe i team og bidra faglig og sosialt.
 • Gode samarbeidsevner
 • Må takle krevende pasientsituasjoner
 • Stabilitet og kontinuitet i arbeidet
 • Kunne tenke helhetlig, kreativt og løsningsorientert
 • Være tålmodig og motiverende
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

Generelle betingelser

 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
 • Lønn i henhold til lov og avtaleverk.
 • Pliktig medlemskap til gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist 01.04.2019
Utlyst dato 11.03.2019
Vårref 885


Kontaktperson
Pia Klevaas, Avdelingsleder, tlf: 93243172, mobil: 93243172, Pia.Klevaas@halden.kommune.no
Marit Skauge Johnsen, Enhetsleder rus og psykisk helse, mobil: 93220495, Marit.Skauge.Johnsen@halden.kommune.no