Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sosionom, fast 100% 

Offentlig forvaltning

Sunnaas sykehus HF poliklinikk Oslo, Aker helsearena har nå ledig en 100% fast stilling. Oppstartdato 1. august 2023.

Hos oss vil du ha fokus på å forebygge, løse og redusere psykososiale problemer. Dine hovedområder vil være å kartlegge samt gi veiledning knyttet til arbeidsdeltakelse, tilrettelegging, bolig og sosial deltakelse/nettverksarbeid.

Poliklinikken er i stadig utvikling og du som engasjert sosionom, vil være en bidragsyter inn i dette arbeidet.

Vi jobber i tverrfaglig team sammensatt av lege, psykolog, ergoterapeut og fysioterapeut. Det vil derfor være en fordel om du har erfaring med tverrfaglig samarbeid. Du vil også samarbeide med eksterne aktører som for eksempel kommunen, NAV, arbeidsgivere og primærhelsetjenesten. 

For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen du tilegner deg i tverrfaglig rehabilitering, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikken. 

Jobb hos oss!

Det er ca. 40 minutters reise til sykehuset fra Aker brygge med offentlig transport, og med båt fra Lysaker ca. 20 minutter. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

 Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen. Ved eventuell intern ansettelse kan annen stilling bli ledig.  

Intervjuer vil foregå på Sunnaas sykehus, Nesodden den 14. og 15. juni.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig er en forutsetning
 • God kjennskap til NAV's regelverk og ytelser er et krav
 • Erfaring fra NAV vil bli vektlagt
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid vil være en fordel
 • Praktisk erfaring som sosionom vil vektlegges
 • Ønskelig med kompetanse innen Supported Employment metodikk

Personlige egenskaper:

 • Du kan identifisere deg med våre kjerneverdier: profesjonalitet, engasjement og glede
 • Du er fleksibel, initiativrik og åpen for nye utfordringer
 • Du må trives i et aktivt miljø og inneha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må kunne arbeide selvstendig og samarbeide godt med et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et engasjert tverrfaglig miljø med et høyt faglig nivå, spennende og utfordrende oppgaver
 • Opplæring og sosionomfaglig veiledning
 • Sosionomtjenesten har et faglig samarbeid med sosionomer ved Karolinska sjukhuset i Stockholm som gir gode muligheter for faglig utvikling og forskning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Fleksitidsordning
 • Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning i PKH, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring