Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

SOSIONOM, 60 % FAST STILLING

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

En av våre dyktige sosionomer flytter, og vi ser etter deg som er utdannet sosionom og har erfaring med/interesse for varierte og spennende sosialmedisinske oppgaver i akuttsykehus

Hos oss kan du bidra med med

 • Sosialfaglige råd og veiledning for pasienter eller pårørende rundt i de ulike avdelinger
 • Støttesamtaler
 • Undervisningsoppgaver

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Sosionomtjenesten ved Ringerike sykehus er organisert i Seksjon for rehabiliteringstjenester sammen med ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, og fysioterapeuter med en felles leder.  Alle faggruppene mottar elektroniske henvisninger fra legene ved de ulike avdelingene.  Det er for tiden 1,1 årsverk for sosionom fordelt på to personer.

 


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Som sosionom har du ansvar for å ivareta

 • Sosialmedisinske kartlegginger
 • Råd og veiledning av pasienter om økonomi/trygd/arbeid/psykisk helse/rus
 • Støttesamtaler med pasient/pårørende
 • Undervisningsoppgaver ved Hjerteskole, LMS og Pusterom

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har utdanning som sosionom
 • Kan gjøre deg godt forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring fra NAV eller psykisk helse/rus

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet med et stort spenn av oppgaver
 • Har gode samarbeidsferdigheter og liker å jobbe i ulike team
 • Kunne jobbe effektivt  og like det tider hektiske sykehusmiljøet
 • Kunne tåle å jobbe med mennesker i krevende livssituasjoner

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss er du en del av et stort fagmiljø, og en del av et hyggelig kollegialt miljø i seksjonen
 • God opplæring til nye kolleger
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.