• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7012, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5210458
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Sosionom

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

FACT team allmenn søker etter sosionom til en fast 100 prosent stilling. Tiltredelse 1. september 2023 eller etter nærmere avtale.

Er du en person som liker nye utfordringer og har lyst til å bli med å starte opp noe nytt? Du har erfaring med å jobbe med personer med psykiske helseutfordringer med og uten rusutfordringer og har et stort engasjement for målgruppen - ja da må du sjekke ut denne jobbannonsen.

Trondheim kommune ved Botiltak og treffsted og klinikk for psykisk helsevern har over tid hatt en økt satsning på ambulante tjenester i tråd med prinsippet om bærekraftige helsetjenester. For å imøtekomme fremtidens utfordringer med økt behov for helsetjenester, legger enheten til rette for økt samhandling med brukerne i et recovery perspektiv.

Trondheim kommune vil sammen med Klinikk psykisk helsevern avdeling, Nidelv DPS og Nidaros DPS opprette et nytt FACT team. FACT team er et aktivt oppsøkende behandlingsteam som tilbyr tjenester til innbyggere med behov for langvarig og sammensatte tjenester. Teamet skal levere tjenester uavhengig av den tradisjonelle skillelinjen mellom 1. og 2. linje tjenestene og vil møte innbyggerne der de bor eller oppholder seg. Teamet vil gi tjenester uavhengig av diagnose og med fokus på overgangen fra barn til voksen.

FACT team vil være tverrfaglig sammensatt etter kravene i FACT-modellen, og vil bestå av psykiater, psykologspesialist, erfaringsmedarbeider, vernepleier, sykepleier, sosionom, miljøterapeuter, ergoterapeut, jobbspesialist og administrasjonskonsulent.
Teamet vil bli lokalisert på Leuthenhaven i Trondheim. Arbeidet i FACT team er på dagtid med fleksitidsordning. Leder for teamet er ansatt i
Trondheim kommune, og nestleder for teamet vil være ansatt i spesialisthelsetjenesten. Teamet vi ha en nær tilknytning til fagmiljøet i DPSéne.

Recovery - tenkning står sentralt  i utførelsen av arbeidet. Opplæring i FACT-modellen vil inngå som en del av opplæringen.  

Mer informasjon om FACT team på helsedirektoratets hjemmeside:  https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team 

Kvalifikasjoner:

 • Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid, Seprep eller annen relevant videreutdanning
 • Erfaring fra psykisk helsevern eller rusbehandling
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra ambulant arbeidsmetodikk kan være en fordel
 • Førekort kl B er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Jobber godt i team, men også selvstendig og beslutningsdyktig i utfordrende situasjoner.
 • Motivasjon og interesse for ambulant arbeid og for målgruppen
 • Trives med en arbeidshverdag som kan være uforutsigbar, evner og være fleksibel og prioritere oppgaver
 • Inngående kjennskap til recoverybasert tilnærming i arbeidet med personer med psykisk helseutfordringer
 • Tar initiativ, jobber løsningsorientert, målrettet og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver i engasjerte tverrfaglige team
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7012, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5210458
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune