Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sosionom

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 100 fast stilling som sosionom i Enhet for psykososial onkologi i Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Enhet for psykososial onkologi har som oppgave å gi psykososial oppfølging til kreftpasienter, og er tverrfaglig bemannet med psykiater, sosionomer, psykologer, psykiatrisk sykepleier, sexolog og fritidsleder. Enheten har ansatte på Radiumhospitalet og på Kreftsenteret på Ullevål. Den utlyste sosionom-stillingen er tilknyttet Kreftsenteret og Gastrokirurgisk sengepost og er primært lokalisert til Ullevål, men stillingsinnehaver kan bli bedt om å jobbe på Radiumhospitalet om det skulle være behov.

Enheten er organisert i Kreftklinikken i Avdeling for klinisk service, og er en av tre enheter i Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering. Enheten gir behandling av høy faglig standard og samarbeider nært med andre deler av sykehuset. Kreftklinikken har virksomhet ved Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker og med en stor andel lands- og regionfunksjoner samt lokalsykehusfunksjoner for noen pasientgrupper.

Stillingens ansvarsområde og lokalisering kan endres ved behov.

Kun søkere via Webcruiter vil komme tilbetraktning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk sosionom-faglig arbeid med pasienter og deres pårørende
 • Samtaler om følelsesmessige reaksjoner; sorg, krise og endringer i familie- og livssituasjonen, barn som pårørende
 • Informasjon, råd og veiledning om rettigheter og sosiale støtteordninger
 • Råd og veiledning om arbeid/skole og hjemmesituasjon
 • Etablering av kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset
 • Undervisning og veiledning av pasienter, pårørende og fagpersonell

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som sosionom
 • Erfaring fra klinisk psykososialt arbeid; individuelt, i familier og/eller i gruppe
 • Relevant videre- og etterutdanning er ønskelig
 • Kjennskap til hjelpeapparatet og offentlig og private velferdsordninger
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid, fagutvikling og undervisning er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjert i fag og fagutvikling
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Initiativrik og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med fokus på fagutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Mulighet for forlengelse