Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3273215
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sosiallærer Prinsdal skole – 100 % fast stilling

Prinsdal skole er en flerkulturell 1 - 7 skole, som ligger i Søndre Nordstrand bydel rett ved marka.  Skolens visjon: TRYKK PÅ LÆRING, etterleves gjennom systematikk og strukturer i læringsarbeidet. Vi setter elevenes læring i sentrum og har høye ambisjoner på elevenes vegne. Skolen har to sosiallærer som jobber i team og fordeler trinnene mellom seg. Spesialundervisningen og særskilt norsk er organisert i 2 ressurssentre, læringsrommene «Hugin» og «Munin» med en koordinator som faglig ansvarlig. Spesialpedagogene samarbeider i eget team og i tett dialog med skolens to sosiallærere og ressursteam. Elevenes læringsmiljø ivaretas gjennom systematisk arbeid etter eget årshjul og med en egen læringsmiljøgruppe. Vi utdanner elevmeglere og lekledere og har et engasjert elevråd. Skolen er praksisskole for HioA, UiO og er godkjent lærebedrift. Vi er også godkjent som dysleksivennlig skole.
 Vi søker en engasjert og motivert sosiallærer som er opptatt av elevenes læringsmiljø og vil bidra til å videreutvikle sosiallærertjenesten til beste for elevene.

VIL DU VÆRE MED Å GJØRE EN FORSKJELL FOR ELEVENE PÅ PRINSDAL SKOLE?

Arbeidsoppgaver
Organisering og oppfølging av spesialundervisning og særskilt norsk
Koordinere kartlegging av § 2-8, oppfølging av vedtak og dokumentasjon
Leder av ressursteamet
Være ansvarlig for henvisninger, kvalitetssikre og veilede i forhold til pedagogiske rapporter, sakkyndige vurderinger, samtykkeerklæringer, saksbehandle enkeltvedtak og IOP
Ansvar for tverrfaglige møter og samarbeidsmøter, være møteleder og referent
Innsøking til spesialskole/spesialgrupper
Holde kontakt med og koordinere arbeid med eksterne samarbeidspartnere
Veiledning av lærere og assistenter
Elevsaker, oppfølging av enkeltelever og elevgrupper
Samarbeid med foresatte
Ansvar for overgang til ungdomsskole
Delta på utviklingssamtaler og foreldremøter ved behov
Ressursperson for skolemegling
Bidra til arbeide med skolemiljø og delta i skolens læringsmiljøgruppe
Ansvar for oppfølging av § 9-a og aktivitetsplaner
Kvalifikasjoner
Allmennlærerutdanning og utdanning i spesialpedagogikk
Erfaring fra skole som lærer og sosiallærer
Undervisningserfaring fra grunnskole
Erfaring fra veiledning med klasseromspraksis
Gode referanser på samarbeid og relasjonell kompetanse
Gode IKT-ferdigheter
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Personlige egenskaper
Du evner å danne gode relasjoner
Du trives i et hektisk og variert miljø
Du har stor arbeidskapasitet
Du har en positiv fremtreden, er fleksibel og selvgående
Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å etablere gode relasjoner
Du er strukturert, har god selvkontroll og mestrer utfordringer
Du arbeider målrettet og er løsningsorientert
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr

Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
Et åpent og inkluderende læringsmiljø
Samarbeid med en sosiallærerkollega

og koordinator for spesialpedagogisk team.
Ny og moderne administrasjonsavdeling
Elevmegling satt i system
Et flerkulturelt miljø med elever fra hele verden En skole der barn og voksne trives