• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4142809
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Sosiallærer -elevmiljø

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fernanda Nissen skole er en barneskole som åpnet høsten 2016, og som fremstår som svært velholdt. Skolen ligger i Sagene bydel i Nydalen, med kort avstand til kollektivtransport. Skolen har flotte, lyse og moderne undervisningsrom, med transparente løsninger og flotte spesialrom. Skolen er bygd for fire paralleller på hvert trinn, og inneværende skoleår har vi i ca. 490 elever.

Vi  ønsker nye dyktige kollegaer til å bidra på veien videre mot å skape verdens beste skole sammen med oss. Vårt slagord "Vi lærer sammen" realiseres gjennom profesjonelle, engasjerte og dyktige ansatte og et godt psykososialt miljø. Vi har troen på at alle elever har et stort læringspotensiale og jobber med læringsaktiv undervisning. Vi oppfordrer elevene til å prøve og feile, og heier på feil i læringsprosessen. Vi vektlegger kompetanser vi vet vil være for at dagens elever skal kunne mestre livslang læring i et samfunn og et arbeidsliv i rask endring.

På Fernanda Nissen skole får du engasjerte, utviklingsorienterte og kreative kollegaer, som samarbeider om høy kvalitet i undervisningen gjennom en sterk delingskultur. Hos oss skal elevene oppleve en helhetlig og variert skolehverdag ved at vi deler inn fagene i fagområder og jobber temabasert. Det skal sikre at opplæringen oppleves som relevant og sammenhengende. Læringsøktene preges av elevaktive arbeidsformer. Nettbrett er et av flere læringsverktøy for elevene, og lærerne bruker det i planleggingsprosessen.

Vi har nå behov for en erfaren, dyktig og engasjert sosiallærer i fast stilling. Våre flotte elevene trenger en sosiallærer som kan utgjøre en forskjell og som kan jobbe systematisk med elev- og læringsmiljø. Vi er spesielt interessert i deg som har erfaring som sosiallærer fra før av, gjerne med interesse innenfor det sosialpedagogiske fagfeltet. Vi trenger deg som kan og vil bidra på en skole i vekst, og som har lyst på et nytt miljø med nye elever og engasjerte kolleger. Du vil jobbe i et engasjert team med sosiallærer (spes.ped), miljøteam bestående av to miljøterapeuter, helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier.
Vi oppfordrer søkere til å legge ved vitnemål eller kode til vitnemålsportalen, samt legger ved annen relevant dokumentasjon.

Arbeidsoppgaver:

Systematisk arbeid med og oppfølgingsansvar for, elevenes psykososiale miljø
Veilede og støtte ansatte i arbeidet med et godt og inkluderende læringsmiljø
Veilede og modellere for elever og ansatte i læringssituasjoner - faglig og sosialt
Følge opp enkeltelever med samtaler og gruppesamtaler, i samarbeid med lærere og foresatte

Utarbeide og følge opp aktivitetsplaner i tråd med opplæringslovens §9a
Samarbeide med PPT, BUP, BV og andre eksterne samarbeidspartnere
Bidra i det sosialpedagogiske utviklingsarbeidet i samarbeid sosiallærer og miljøterapeuter
Delta i samarbeidsmøter med barnevern, ansatte, elever, foresatte og/eller eksterne
Medansvar for overgangen til ungdomsskole
Muligens hoved- eller delansvar for elevrådet

Kvalifikasjoner:

Du har høyere utdanning i sosialpedagogikk/spesialpedagogikk
Det er en stor fordel om du også har utdanning innen samfunnsvitenskap, helse- og sosialfag eller lærerutdanning på minimum bachelornivå, og har jobbet som lærer, spesielt i barneskolen
Du har erfaring fra tilsvarende arbeid i skolen og gjerne fra tjenestetilbud for barn og unge
Du handler ut fra kunnskap som fremmer elevenes faglige og sosiale læring og utvikling, og har innsikt i forskning på skoleutvikling
Du har erfaring og/eller kompetanse på atferdsendring hos barn og barn med 
Du har jobbet med administrativ saksbehandling, og erfaring med å arbeide i  Websak
Du har svært gode norskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

Du har et gjennomgående godt elevsyn, og jobber for at elever skal lykkes sosialt og faglig
Du er en lagspiller som engasjerer, motiverer og inspirerer elever og kolleger
Du er trygg, tydelig, selvstendig og modig
Du skaper tillit basert på respekt, omsorg, kompetanse og integritet
Du involverer, samarbeider og etablerer tillitsfulle relasjoner
Du er løsningsorientert og proaktiv, og har evnen til å ligge i forkant og håndterer flere arbeidsoppgaver samtidig i en hektisk hverdag
Du har godt humør, er åpen, ydmyk, utholdende og raus – jobber hardt og ler lett
Du er en robust og varm voksen i møte med barn som har det vanskelig

Vi tilbyr:

En unik mulighet til å være med å påvirke kulturen på en ny skole i utvikling
En jobb som gir mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
En skole der åpenhet, kultur for samarbeid og deling preger arbeidsmiljøet, og hvor vi "heier på feil"
En skole der systematikk, orden og gode rutiner vektlegges
En skole med tett samarbeid og dialog med skolens ledelse
Et ungt og engasjert personale
Lønn i henhold til gjeldende tariff  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4142809
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune