Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hemsedal Kommune

Sosiallærer, 2 års vikariat

Offentlig forvaltning

Vi har ledig et 100% vikariat med mulighet for fast stilling som sosiallærer, der 50% av stillingen er UngdomsLOS for perioden 01.08.2022 til 31.07.2024. Det er ønskelig at personen som blir ansatt har undervisningskompetanse.

I Hemsedal er det et godt utviklet tverretatlig samarbeid, og skolene ligger fint til med mye fin natur. Hemsedal barne- og ungdomsskole (5.-10. trinn) har 205 elever, Tuv skole (1.-4. trinn) har 42 elever. og Ulsåk skole (1.-4. trinn) har 68 elever. 

Utviklingsarbeid: Vi arbeider for et godt og trygt skolemiljø og har vært med i inkluderende barnehage og skolemiljø i 2 runder, et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Alle barneskolene våre er Trivselsskoler. Det siste halve året har vi hatt mange samlinger i Oppvekstreformen og bygger grunnlaget for et godt lag rundt barnet. Vi er i gang med utbygging på Hemsedal barne- og ungdomsskole der vi innen 2023 har bygget på skolen til 1.-10. trinn.

Skolen har fokus på

 • Utvikling av faglig kvalitet
 • Bedre tverrfaglig samarbeid gjennom prosjektet BTI
 • Fysisk aktiv læring

Vi søker etter deg som:

 • har fagkompetanse innenfor sosialpedagogikk og veiledning
 • har jobbet med å følge opp kravene i §9A i Opplæringsloven
 • vil være med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • er aktiv med og fremmer inkluderende undervisningspraksis
 • er sentral aktør i å utvikle skolen som inkluderende fellesskap
 • er en dyktig relasjonsbygger og finner reell elevmedvirkning inspirerende
 • er god på å kommunisere med elever, foresatte og medarbeidere
 • kan håndtere flere oppgaver parallelt i et hektisk arbeidsmiljø
 • har IKT-kompetanse som tilfredsstiller krav til blant annet dokumentasjon
 • har evne til å inspirere og vise omsorg
 • vil arbeide med fokus på ressursen i barnet

Stillingen har store krav til samarbeidsevne, kommunikasjon og struktur. Det blir forventet proaktiv innsats i forhold til veiledning av lærere i klasseledelse, utvikling av et positivt læringsmiljø og i forhold til oppfølging av enkeltelever. Oppvekstsektoren jobber tett med Familiens Hus, NAV, barnevern, PPT og Koordinerende enhet i oppvekstreformen for å få et godt lag rundt eleven. I dette laget rundt barnet er sosiallærer en viktig medspiller.

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet.

Elektronisk søknadsprosess
Søknad sendes elektronisk via vår webside. Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert en CV utfra opplysningene som blir lagt inn. Vitnemål og attester skal lastes opp som en del av den elektroniske søknaden. Referanser vil bli innhentet.

Kontaktperson
Ellen Wang Fredriksen, Rektor, mobil: 930 90 077, Ellen.Wang.Fredriksen@hemsedal.kommune.no