• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0555, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604777
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Sosialkonsulent vikariat

Offentlig forvaltning

NAV Sagene er et ambisiøst og utviklingsorientert NAV kontor med ca. 140 medarbeidere. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Dette for å sikre våre brukere mulighet for arbeid, mulighet for meningsfull aktivitet og mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter. 

NAV Sagene sosialtjeneste har ca. 90 ansatte. Vi er organisert i ulike fagavdelinger/seksjoner - Mottak, U30, Kvalifisering og arbeid (KA), Familie, Oppfølging/arbeid og helse, Bosetting/introduksjonsprogram og KVP, Økonomiservice, Økonomi sosial og Økonomi administrasjon.

Vi søker nå etter en sosialkonsulent som vikar for ett år som sosialkonsulent i seksjon Oppfølging. Oppfølging jobber med brukere som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og som har rusrelaterte og psykiske helseutfordringer.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV
 • Oppfølging av brukerportefølje med fokus på avklaring av oppfølgingsbehov, veiledning og motivering til tiltak for brukere med rusrelaterte og psykiske utfordringer
 • Koordinering av oppfølgingsarbeidet internt i NAV, i bydelen og med øvrig hjelpeapparat
 • Avklaring av rettigheter til andre ytelser enn økonomisk sosialhjelp
 • Håndtere vakttelefon for Oppfølging og løpende henvendelser fra brukergruppen

Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i stillingene

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra NAV
 • Erfaring fra førstelinjetjenesten 
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen for Oppfølging
 • God kompetanse når det gjelder saksbehandling, administrasjon og evne til å håndtere og prioritere mange oppgaver.
 • God forståelse for målgruppen og trygghet til å veilede brukere i målgruppen med til dels store
  hjelpebehov
 • Kjennskap til Fasit, Gosys, Modia og Arena
 • Kunnskap om virkemidler og stønadsordninger i NAV og i helse- og velferdssystemet utenfor NAV.
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt gode digitale ferdigheter

  Utdanningsretning:
  Bachelorgrad innen sosialfag, men også søkere med annen relevant utdanningsbakgrunn vil kunne bli vurdert.

  Utdanningsnivå:
  Høyskole/Universitet 3 årig eller mer

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Ha god forståelse for målgruppen og interesse for å jobbe med endringsarbeid
 • Ha god relasjonskompetanse
 • Ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Håndtere høyt arbeidstempo, være strukturert og evne å gjøre gode prioriteringer
 • Være serviceinnstilt og løsningsorientert 
 • Fungere godt i team og samtidig ha evne til å jobbe selvstendig
 • Ha gode samarbeidsevner og bidra til utvikling av vårt arbeid med målgruppen
 • Være positiv og opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Lønnsplassering i lønnstrinn 33 - 42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et NAV-kontor i utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kolleger
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Mulighet for trening i arbeidstiden.
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0555, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604777
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune